Site Supervisor

Wij zoeken een Site Supervisor voor de afdeling Lines in Haren. Je bent in deze job actief op werven in heel België, waar je de operationele organisatie voor jouw rekening neemt. Deze afdeling voorziet alle infrastructuurwerkzaamheden voor de bouw en het onderhoud van hoogspanningsmasten en hoogspanningskabels. 
Ontdek snel deze job met verantwoordelijkheid bij EQUANS en solliciteer nu!

 • je waakt over het rendement van jouw werven
 • je bent verantwoordelijk voor de veiligheid op de werven
 • je ziet toe op de geleverde kwaliteit
 • je bent verantwoordelijk voor het gereedschapsbeheer en voertuigbeheer
 • personeelsmanagement op de werven

Department Manager

For its department in Brussels Airport, EQUANS is looking for a Department Manager
Discover this unique opportunity and apply now!

 • general management:
  • you are responsible for the achievement of financial operational and safety targets
  • you develop the strategy of the department and based on this strategy you plan, develop, organize and coordinate all activities
 • financial management
  • you have full P/L responsibility of the department Brussels Airport
  • you develop the budget and the long-term financial objectives
  • you detect deviations to budgeted cost, turn-over and results and initiate and follow-up corrective actions
  • you are responsible for the invoicing and cash collection
  • you prepare and present the Quarterly Business Review of your department
 • commercial management
  • you are managing the relation with the customers on the site of Brussels Airport, together with the operational teams
  • you make sure that the customer satisfaction is good, and you propose proactively new solutions to the customer
  • depending on the opportunities, you develop the position of the department on the site
  • you decide on margins and conditions during contract negotiations
  • you detect and initiate small & medium projects depending on the requests or needs of the customers
 • operational management
  • you have final responsibility of all execution activities, you decide or validate actions taken, where needed
  • you assure that quality, environmental and safety objectives are met by the team, you initiate corrective actions if targets are not likely to be met
  • you develop and maintain processes for continuous improvement
  • you stimulate interactions with other teams/departments of EQUANS in Belgium
 • people management
  • you lead by example
  • you organize the staffing of the department: “the right man on the right place”
  • you detect training/recruitment needs and initiate them with HR
  • you stimulate your teams in creativity, new ideas and innovation, as well in new technologies
 • H&S management
 • you report to the Division Manager

 


Supervisor Fiberprojecten

EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België, zoekt een Supervisor Fiberprojecten.Je werkt vanuit Houthalen en bent actief op de werven. 
Ontdek hieronder welke taken je bij EQUANS zal uitvoeren en solliciteer snel!

 • je rapporteert, instrueert en begeleidt mondeling en schriftelijk
 • je onderhoudt contacten op alle niveaus binnen en buiten de organisatie
 • je bereidt een werk op projectmatige en systematische wijze voor en voert dit als zodanig uit. Je stelt globale uitvoeringsplannen en gedetailleerde werkplannen op
 • je weet hoe het bestek opgebouwd is, je kent en bevordert de kwaliteits-, arbo-, veiligheids- en milieuaspecten op het werk
 • je begeleidt, controleert en corrigeert alle uitvoeringsaspecten van het werk
 • je bewaakt de voortgang van een project
 • je controleert de kostenaspecten en bent verantwoordelijk voor de realisatie van projecten binnen de gestelde budgettaire en technische richtlijnen en/of bestekvoorwaarden
 • je bent mede verantwoordelijk voor de algemene planning, de logistiek, de organisatie, de coördinatie en de controle van alle activiteiten ((deel)projecten) die jou zijn toegewezen
 • je bent verantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijk gebruik van materiaal en materieel op de projecten, kwalitatief en kwantitatief
 • je bent verantwoordelijk voor de rapportage van de projectvoortgang aan de City Project Manager en de Nationaal Constructie Manager/Program Management
 • je bent verantwoordelijk voor de directe leiding en het beoordelen van het functioneren van meerdere medewerkers, zoals Junior Supervisor, ploegleiders en onderaannemers, werkzaam op het hem/haar toegewezen (deel)project
 • je houdt toezicht op het naleven van de interne beheerssystemen en instructies met betrekking tot kwaliteit, arbo en milieu

Supervisor Grondwerken

EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België, zoekt een Supervisor GRIDS.In deze job werk je vanuit Houthalen en op verschillende werven. 
Als Supervisor Grondwerken bij EQUANS heb je volgende taken:

 • je rapporteert, instrueert en begeleidt mondeling en schriftelijk
 • je onderhoudt contacten op alle niveaus binnen en buiten de organisatie
 • je bereidt een werk op projectmatige en systematische wijze voor en voert dit als zodanig uit. Je stelt globale uitvoeringsplannen en gedetailleerde werkplannen op
 • je weet hoe het bestek opgebouwd is, je kent en bevordert de kwaliteits-, arbo-, veiligheids- en milieuaspecten op het werk
 • je begeleidt, controleert en corrigeert alle uitvoeringsaspecten van het werk
 • je bewaakt de voortgang van een project
 • je controleert de kostenaspecten en bent verantwoordelijk voor de realisatie van projecten binnen de gestelde budgettaire en technische richtlijnen en/of bestekvoorwaarden
 • je bent mede verantwoordelijk voor de algemene planning, de logistiek, de organisatie, de coördinatie en de controle van alle activiteiten ((deel)projecten) die jou zijn toegewezen
 • je bent verantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijk gebruik van materiaal en materieel op de projecten, kwalitatief en kwantitatief
 • je bent verantwoordelijk voor de rapportage van de projectvoortgang aan de City Project Manager en de Nationaal Constructie Manager/Program Management
 • je bent verantwoordelijk voor de directe leiding en het beoordelen van het functioneren van meerdere medewerkers zoals Junior Supervisor, ploegleiders en onderaannemers werkzaam op het hem/haar toegewezen (deel)project
 • je houdt toezicht op het naleven van de interne beheerssystemen en instructies met betrekking tot kwaliteit, arbo, en milieu

Site Supervisor - Ondergrondse Leidingen

Voor onze ondergrondse leidingprojecten in Vlaanderen is de afdeling Industry South op zoek naar een Werfleider
Wat zijn jouw dagelijkse activiteiten?

 • als Werfleider voer je ondergrondse leidingprojecten uit:
  • je organiseert en leidt een werf zowel wat het personeel als wat het nodige materiaal betreft, en dit in overeenstemming met de financiële middelen waarover je beschikt
  • afhankelijk van de omvang van de werf ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken of een deel van de taken
  • je bent verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de veiligheids-, kwaliteits- en milieuregels, rekening houdend met de geldende procedures
 • doelstellingen:
  • je bent verantwoordelijk voor de productiviteit en de resultaten van de werven
  • je respecteert de budgetdoelstellingen (directe en indirecte scores)
  • je neemt deel aan acties om de resultaten te verbeteren
 • je bent verantwoordelijk voor de administratieve follow-up: selectie van arbeidskrachten en materiaal voor voortgangsverslagen, voorbereiding van vergaderingen ter plaatse …
  • je zorgt voor een regelmatige rapportering over de vooruitgang van elk project en de acties die worden ondernomen om eventuele afwijkingen van de planning te corrigeren
  • je rapporteert over de behoeften van je team (opleiding, uitrusting enz.)
  • je rapporteert aan de Project Manager

 Jouw werf

 • je bereidt de werf voor: kwaliteit, toegang, veiligheid, operationele procedure, planning, samenstelling van de teams, opstelling van verzoeken …
 • je staat in voor de follow-up: teamleiding, klantenrelaties, kwaliteit van het werk, naleving van procedures, voortgangsrapportering, verbetering van de resultaten, deelname aan werfvergaderingen …
 • je beheert de ontruiming van de werf: terugbrengen van materiaal, opruimen van de werf, in ontvangst nemen van werk, verkrijgen van toeslagen en claims …

 


Supervisor Grondwerken

Voor onze afdeling Telecom in Houthalen zijn we op zoek naar een Supervisor
Vertegenwoordig de mankrachten én het management als Buildings Supervisor!
 In een groot bedrijf als EQUANS is het belangrijk om de juiste schakels op de juiste plekken te hebben. De Supervisor die wij zoeken, functioneert als belangenvertegenwoordiger van zowel de mankrachten op de werf als het managementteam erboven. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en controleren van projectgebonden activiteiten. Je bent de rechterhand van de Assistent Project Manager en de Project Manager en motiveert de mankrachten. Je ziet toe op hun veiligheid en de kwaliteit van hun werk. Daarnaast rapporteer je aan de Assistent Project Manager en/of Project Manager over de voortgang van jouw project, maar weet je ook de wensen van het management te vertalen naar de werkers op de werf. Daarnaast:

 • ondersteun je de Assistent Project Manager en Project Manager op technisch-administratief gebied
 • start je mee de werf op
 • zorg je ervoor dat de juiste materialen en werkingsmiddelen op de werf aanwezig zijn
 • administratieve en financiële opvolging van de werf
 • technische aansturing en coördinatie van de ploegen op de werven
 • communicatie met de klant en belangengroepen (stad, gewest etc.)
 • verwerk je dagelijks offertes, lastenboeken, verrekeningen en bestelbonnen
 • waak je over de kwaliteit van het werk
 • kun je inspringen op werfvergaderingen en sta je in voor opmetingen

Chef d'équipe - HVAC/électricité

Pour plusieurs chantiers en Wallonie, EQUANS – le nouveau nom d’ENGIE Solutions en Belgique - est à la recherche d’un  Chef d'équipe en HVAC/électricité.Le Chef d’équipe que nous cherchons est en charge de l’organisation, de l’encadrement et du support technique de son équipe dans le domaine de l’HVAC et de l’électricité
Vos tâches en tant que Team Leader chez EQUANS

 • en tant que back up, vous organisez et encadrez une équipe de techniciens assurant la maintenance préventive et corrective des installations techniques, de manière à ce qu’ils puissent exécuter le travail qui leur est confié
 • vous exécutez, suivez et faites appliquer la politique de sécurité de la société
 • concrètement, il s'agit de :
  • organiser et dynamiser les équipes de techniciens en leur fournissant les informations et le support technique nécessaires
  • surveiller et améliorer le plan de maintenance des installations/services facilitaires qui vous serons confiés
  • réaliser des projets de transformation ou d’amélioration des installations
  • veiller au respect des prescriptions du système qualité
  • effectuer les contrôles en matière de sécurité et veiller au respect des règles en la matière
 • vous êtes en charge du suivi du plan de maintenance des installations ainsi que des corrections éventuelles