IS Analyst | Service Now

We zoeken een ervaren ServiceNow IS Analyst om ons IT-team in Brussel te versterken. Je wordt deel van een team van SDM's en servicecoördinatoren.

Wat houdt deze job precies in? 

 • je analyseert de behoeften van verschillende zakelijke gebruikers tijdens verschillende projecten
 • je werkt volgens een agile methodologie
 • je vult de kloof tussen de belanghebbenden en de ontwikkelaars
 • je hebt interactie met architecten en experts om de implementatie van de oplossing te waarborgen
 • je bent in staat om softwarepakketten (ServiceNow) aan te passen of te parametriseren indien mogelijk
 • je bereidt de test van de oplossing voor en voert deze uit
 • je documenteert processen, vereisten, oplossingen en gebruikershandleidingen
 • je houdt toezicht op de ontwikkeling en verbetering van de Service Request-catalogus en Self-Service Portal
 • je geeft expertadvies, ondersteuning en beveelt beste praktijken aan voor ITSM/HR/SPM/POM-processen zoals geïmplementeerd in de ServiceNow-tool

Spreekt deze job jou aan? Klik dan snel op ‘Solliciteer’!

 • je hebt minstens 3 jaar ervaring in:
  • functionele en/of zakelijke analyse
  • de ServiceNow-tool
  • IT-servicemanagement
 • je hebt minstens 2 jaar in een agile omgeving gewerkt
 • kennis van CIS ITSM, CSA, ITIL is vereist
 • kennis van CIS POM, CIS HRSD, CIS SPM/ITBM is een pluspunt
 • software: MS Office, MS Visio
 • je kan testgevallen opzetten en het bedrijf begeleiden tijdens het testen
 • je communiceert op een beknopte maar vriendelijke manier en beschikt over goede sociale vaardigheden
 • je bent proactief en hebt een probleemoplossende mindset
 • je bent klantgericht en hebt een leergierige instelling
 • je kan zelfstandig werken
 • je waardeert het succes van het team meer dan je persoonlijke prestaties
 • je staat open voor zeer regelmatige mobiliteit naar alle locaties van Equans in België
 • talen: volledige professionele vaardigheid in het Engels, Nederlands en/of Frans

Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen?

Ja? Dan kom je bij Equans terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.

Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie.

Een job bij Equans betekent:

 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden
 • groeps-, hospitalisatie-, invaliditeitsverzekering
 • eco- & maaltijdcheques, representatievergoeding
 • sociaal abonnement, leasewagen
 • smartphone met abonnement, laptop, internetvergoeding
 • ADV-dagen, anciёnniteitsverlof, thuiswerk

Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

Heb je interesse in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Olivier Gustin - +32 489 80 94 75 of olivier.gustin@external.equans.com


Salesforce Analyst (Business/Functional)

We are looking for a Salesforce Analyst (Business/Functional) to strengthen the Equans Belux Salesforce Expertise team in Brussels.

In this role you are assigned to a specific Product team. You become part of a team of different analysts, architects, developers, SDMs, service coordinators and PL’s.

Do you have a thorough Salesforce background, possess good organization skills as well as the ability to interact with the business (analyze new requirements and turn them into good solutions)?

Then continue reading and apply!

Details of the job:

 • you analyze the needs of the different business users throughout different projects
 • you work in an agile methodology
 • you fill the gap between the business and the developers
 • you collaborate with teams in other technologies
 • you collaborate with a team of Salesforce architects, analysts, administrators and developers to help them determine the most appropriate technical strategy and designs to meet business needs
 • you follow and understand new Salesforce products and technical capabilities resulting from product releases and acquisitions
 • you work together with the other developers and validate their solutions before and during development, while also performing QA when required to ensure that they meet the needs of clients
 • you write test cases that can be delivered to clients and support them during UAT
 • you write test scenarios and execute tests
 • you document processes, requirements, solutions and user guides
 • you may be involved in translating business requirements into technical specifications
 • you communicate intensively with your team about status, technical issues and creative solutions

Lines of communication

You will be in contact with the CIO, the infrastructure teams, the business divisions and supporting teams, the IS project leaders and other analysts.

Are we a match?

 • you have a bachelor’s or master’s degree in IT or equal by experience
 • minimum experience of 3 years in Salesforce technology (medior to senior profile)
 • you have worked for at least 2 years in an agile environment
 • you have experience with translating business requirements to functional requirements in the form of user story
 • software: MS Office, Azure devops, MS Visio
 • knowledge of Salesforce System Administrator, Salesforce Service Cloud, Salesforce Field Service Lighting, Salesforce App Builder, Salesforce Community/Experience Cloud is a plus
 • you have an understanding of agile approaches and underlying principles
 • you can set up test cases and guide the business during testing
 • you are pro-active and have a problem solving mindset
 • you are customer-oriented and have a learning mentality
 • you can work independently
 • you value the team’s success more than you value your personal achievements
 • you communicate in a concise but kind way and have good social skills
 • you are open for very regular mobility across all sites of Equans in Belgium
 • languages: full professional proficiency in English, Dutch and French

As of today, we are managing 9 different Salesforce platform organizations with a need of day-to-day support & optimization and a healthy flow of new upcoming Salesforce projects within the Equans Benelux scope. We have a strong implementation of the Field Service Lightning product as well as the Service Cloud.

Want to tackle tomorrow’s multi-technical challenges with us?

Then join our experts in the various innovative and exciting projects of Equans. You get the opportunity to use your technical skills as well as to discover cutting-edge technologies and help customers in the 3 major transitions of today: the energy transition, the industrial transition and the digital transition.

Joining Equans is more than that! You also get:

 • a competitive salary in line with your education and experience
 • interesting training and career opportunities
 • group-, hospitalization-, disability insurance
 • eco & meal vouchers, representation allowance
 • concessionary travel, lease car
 • smartphone with subscription, laptop, internet fee
 • additional paid leave, seniority leave, homeworking

We are looking forward to meeting you!

Are you interested in this position and do you have questions? Please contact our HR colleague Olivier Gustin - +32 489 80 94 75 or olivier.gustin@external.equans.com


Cybersecurity SPOC CISO Modern Workplace

Ben je op zoek naar een plek om je vaardigheden te ontwikkelen, je ondernemingsgeest te oefenen en de technische expertise van onze teams te bevorderen?

Als onderdeel van de nieuwe organisatie en de wereldwijde uitdagingen op het gebied van cyberveiligheid waarmee Equans wordt geconfronteerd, zoekt de IT-afdeling in Brussel een Cybersecurity SPOC CISO Modern Workplace.

Binnen de IT-afdeling van Equans zal je onderdeel uitmaken van het Team Cyberveiligheid en de SLS Modern Workplace, waar je verantwoordelijk bent voor het bepalen en invoeren van de globale strategie inzake cyberveiligheid van Equans. Dit omvat de implementatie van wereldwijde veiligheidsprogramma's, alsook de coördinatie van de diverse teams binnen de Groep die verantwoordelijk zijn voor cyberveiligheid.

Dit team staat onder leiding van de Global CISO waaraan je rechtstreeks zal rapporteren.

Als contactpersoon cyberveiligheid in de SLS Modern Workplace, ben je wereldwijd verantwoordelijk voor de informatieveiligheid van alle componenten die betrekking hebben op de Eindgebruiker (IAM, IT workplace, O065, ITSM …). In nauwe samenwerking met de SLS (Shared Line of Services) en onze IT-outsourcingpartner, is het jouw taak om onze beveiligingsstatus te behouden en te versterken, door toezicht te houden op de beveiligings-KPI's, cyberrisicobeoordelingen en technische audits te ondersteunen en herstelplannen op te volgen.

Je voornaamste taken en verantwoordelijkheden:

 • jij bent het voornaamste aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot cyberveiligheid voor onze IT-outsourcingpartners en solution partners. Je vertegenwoordigt Equans tijdens de veiligheidscomités met SLS leveranciers
 • je bepaalt en onderhoudt het plan voor Third-Party Assurance met onze IT-outsourcingpartner tijdens de SLS dienstverlening (toezicht/follow-up/verbetering) 
 • je bepaalt de belangrijkste controles, volgt KPI's op en ondersteunt een herstelplan binnen de teams van Equans (SLS of lokaal)
 • je levert een bijdrage voor belangrijke cyberincidenten met de CERT
 • je draagt bij tot de opstelling van de veiligheidsnormen en -richtlijnen met betrekking tot het bereik - in samenspraak met de cyberveiligheidsexperten van de Groep - en je bent verantwoordelijk voor de mededeling en promotie ervan bij de operationele IT-teams (SLS of lokaal)
 • je levert een bijdrage binnen de Architecture Design Authority (AD, OKTA, O365 …)
 • je garandeert de opvolging van de transversale projecten van de Groep voor de aspecten informatieveiligheid en cyberveiligheid
 • samen met Equans CERT organiseer je penetratietesten en technische audits voordat deze projecten in productie gaan
 • je behoudt een sterke relatie en goed samenwerkingsband met de verschillende M-CISO en cloudteams van diverse entiteiten binnen de Groep

Zijn we een match?

 • je hebt een diploma hoger onderwijs (ingenieursdiploma in cyberveiligheid of een masterdiploma computerwetenschappen en netwerken) of je beschikt over aantoonbare ervaring als beveiligingsarchitect (meer dan 5 jaar)
 • je staat bekend omwille van je deskundigheid op het gebied van de bescherming van systemen en idealiter beschik je over bijbehorende certificeringen (CISSP, CEH, CompTIA Security+ of GSEC) of certificeringen van belangrijke oplossingen gericht op Modern Workplace
 • goede kennis van de Microsoft-omgevingen (AAD, AD …) en de veiligheidsaspecten van Microsoft (MDO, MDI, MDE, CASB …)
 • goed begrip van de technologieën met betrekking tot de veiligheidssystemen (besturingssystemen, instrumenten voor identiteits- en toegangsbeheer, reverse proxy's, EDR enz.)
 • goede kennis van de netwerkarchitectuur en bijbehorende beveiligingscomponenten (firewalls, IPS, DNS enz.)
 • kennis van de kaders voor informatiebeveiliging en risicobeheer is een plus (ISO/IEC 27001, 27002 en 27005 …)
 • kennis van Microsoft Office 365 en/of OKTA is een troef
 • enige ervaring in programmeren of scripting is een troef (bijv. Python)
 • je voelt je op je gemak om in een gedecentraliseerde en multiculturele organisatie, met uiteenlopende maturiteitsniveaus op het gebied van cyberveiligheid en architecturale praktijken, te werken
 • je kan zelfstandig werken, bent energiek en toont initiatief
 • je bent een goede communicator die goede relaties ontwikkelt en onderhoudt
 • je hebt een sterke ethiek en kan discreet werken
 • je spreekt vloeiend Engels en Frans

Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen?

Ja? Dan kom je bij Equans terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.

Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie.

Een job bij Equans betekent:

 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden
 • groeps-, hospitalisatie-, invaliditeitsverzekering
 • eco- & maaltijdcheques, representatievergoeding
 • sociaal abonnement, leasewagen
 • smartphone met abonnement, laptop, internetvergoeding
 • ADV-dagen, anciёnniteitsverlof, thuiswerk

Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

Ben je geïnteresseerd in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Olivier Gustin - +32 489 80 94 75 of olivier.gustin@external.equans.com 


Cyber Security Expert

Voor ons IT-team te Brussel is Equans op zoek naar een Cyber Security Expert!

Are you up for IT?

Wat houdt deze interessante kans in?

 • je werkt samen met verschillende stakeholders om ervoor te zorgen dat beveiligingsbeperkingen worden geïmplementeerd in zowel de IT- als de OT-omgeving
 • je reageert op door ons SOC gemelde kwetsbaarheden, zwakheden en incidenten in de beveiliging
 • je zorgt voor veiligheidsbeoordelingen en -tests voor nieuwe ontwikkelingsprojecten en bestaande oplossingen
 • je adviseert de IT-projectteams bij het kiezen van de meest cyberveilige oplossingen
 • je organiseert phishing-simulatieoefeningen en bewustmakingstraining
 • je voert firewall reviews uit

Wat heb je nodig?

 • een masterdiploma in informatica/IT-technologieën of cyber security
 • idealiter, certificeringen voor cyber security
 • 10 jaar relevante ervaring, waarvan 5 op het gebied van informatiebeveiliging
 • ervaring met het uitvoeren van beveiligingsbeoordelingen en -tests en/of beveiligingsactiviteiten
 • aantoonbare kennis van cloudbeveiliging
 • een goed begrip van communicatie- en netwerkbeveiliging
 • een goed begrip van identiteits- en toegangsbeheer
 • een goed begrip van OT-beveiliging (operationele technologie) of bereid zijn om hierover meer te leren
 • idealiter, vlotte beheersing van het Engels, Nederlands en Frans

Leuk je te ontmoeten!

 • je bent communicatief en een teamspeler
 • je hebt sterke organisatorische vaardigheden
 • je bent creatief, gemotiveerd, resultaatgericht, pragmatisch, past je gemakkelijk aan bij veranderingen en hebt een flexibele persoonlijkheid

Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen?

Ja? Dan kom je bij Equans terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.

Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie.

Een job bij Equans betekent:

 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • afhankelijk van jouw functie ook tal van voordelen zoals maaltijdcheques, een sociaal abonnement, hospitalisatie- & groepsverzekering
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

Ben je geïnteresseerd in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Olivier Gustin - 02 370 30 49 of olivier.gustin@external.equans.com  


Cyber Security GRC Officer

Wij zoeken een Cyber Security GRC Officer om ons IT-team te versterken bij Equans (afdeling Cyber Security) in Brussel.
Wat zijn je hoofdactiviteiten in deze rol?

 • risicobeoordelingen uitvoeren
 • Business Impact Analysis uitvoeren
 • reageren op de Customer Cyber Readiness Questionnaires
 • de kwaliteitsborging van verkopers/leveranciers van de organisatie beoordelen
 • opstellen en bijhouden van het beleid, de richtlijnen en processen in overeenstemming met het beleid van de Groep
 • bewustmakingsopleidingen organiseren

Je zal rapporteren aan de MBU CISO BeLux.

Wat heb je nodig?

 • je hebt een masterdiploma computerwetenschappen/IT-technologieën of cybersecurity
 • je hebt 10 jaar relevante ervaring, waarvan 5 jaar op het gebied van Information Security
 • je hebt ervaring met beveiliging en risicobeheer
 • je hebt ervaring met de raamwerken cybersecurity (NIST CSF, ISO27001 ...)
 • een certificaat cybersecurity is een pluspunt
 • je bent een communicatieve teamspeler
 • je hebt sterke organisatorische vaardigheden
 • je bent creatief, gemotiveerd, resultaatgericht en pragmatisch
 • je past je aan veranderingen aan en hebt een flexibele persoonlijkheid
 • je spreekt vloeiend Engels, Nederlands of Frans

Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen?

Ja? Dan kom je bij Equans terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.

Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie.

Een job bij Equans betekent:

 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • afhankelijk van jouw functie ook tal van voordelen zoals maaltijdcheques, een sociaal abonnement, hospitalisatie- & groepsverzekering …
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

Ben je geïnteresseerd in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Olivier Gustin - 02 370 30 49 of olivier.gustin@external.equans.com