Site Supervisor

Wij zoeken een Site Supervisor voor de afdeling Lines in Haren. Je bent in deze job actief op werven in heel België, waar je de operationele organisatie voor jouw rekening neemt. Deze afdeling voorziet alle infrastructuurwerkzaamheden voor de bouw en het onderhoud van hoogspanningsmasten en hoogspanningskabels. 
Ontdek snel deze job met verantwoordelijkheid bij EQUANS en solliciteer nu!

 • je waakt over het rendement van jouw werven
 • je bent verantwoordelijk voor de veiligheid op de werven
 • je ziet toe op de geleverde kwaliteit
 • je bent verantwoordelijk voor het gereedschapsbeheer en voertuigbeheer
 • personeelsmanagement op de werven

Department Manager

Voor het departement in Brussels Airport zoekt EQUANS een Department Manager. 
Ontdek deze unieke kans en solliciteer nu!

 • algemeen management:
  • je bent verantwoordelijk voor het bereiken van de financiële, operationele en veiligheidsdoelstellingen
  • je ontwikkelt de strategie van het departement en op basis van deze strategie plan, ontwikkel, organiseer en coördineer je alle activiteiten
 • financieel management
  • je hebt de volledige P/L-verantwoordelijkheid van het departement Brussels Airport
  • je ontwikkelt het budget en de financiële doelstellingen op lange termijn
  • je detecteert afwijkingen van de gebudgetteerde kosten, omzet en resultaten en initieert correctieve acties en volgt deze op
  • je bent verantwoordelijk voor facturering en inning
  • je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en presentatie van de kwartaalreviews van je departement
 • commercieel management
  • je beheert, samen met de operationele teams, de relatie met de klanten op de locatie Brussels Airport
  • je zorgt voor een goede klanttevredenheid, en je stelt proactief nieuwe oplossingen voor aan de klant
  • je ontwikkelt, afhankelijk van de mogelijkheden, de positie van het departement in de vestiging
  • je beslist over de marges en voorwaarden tijdens contractonderhandelingen
  • je detecteert en initieert kleine & middelgrote projecten, afhankelijk van de verzoeken of behoeften van de klanten
 • operationeel management
  • je bent de eindverantwoordelijke voor alle uitvoeringsactiviteiten, je beslist over of valideert indien nodig de ondernomen acties
  • je zorgt ervoor dat de kwaliteits-, milieu- en veiligheidsdoelstellingen door het team worden gehaald, je neemt corrigerende maatregelen als de kans groot is dat de doelstellingen niet zullen worden gehaald
  • je ontwikkelt en onderhoudt processen voor continue verbetering
  • je stimuleert interacties met andere teams/departementen van EQUANS in België
 • personeelsmanagement
  • je geeft het goede voorbeeld
  • je organiseert de bezetting van het departement: "de juiste man op de juiste plaats"
  • je detecteert de trainings-/aanwervingsbehoeften en initieert deze met HR
  • je stimuleert je teams in creativiteit, nieuwe ideeën en innovatie, maar ook in nieuwe technologieën
 • H&S-management
 • je rapporteert aan de Divisie Manager

 


Supervisor Fiberprojecten

EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België, zoekt een Supervisor Fiberprojecten.Je werkt vanuit Houthalen en bent actief op de werven. 
Ontdek hieronder welke taken je bij EQUANS zal uitvoeren en solliciteer snel!

 • je rapporteert, instrueert en begeleidt mondeling en schriftelijk
 • je onderhoudt contacten op alle niveaus binnen en buiten de organisatie
 • je bereidt een werk op projectmatige en systematische wijze voor en voert dit als zodanig uit. Je stelt globale uitvoeringsplannen en gedetailleerde werkplannen op
 • je weet hoe het bestek opgebouwd is, je kent en bevordert de kwaliteits-, arbo-, veiligheids- en milieuaspecten op het werk
 • je begeleidt, controleert en corrigeert alle uitvoeringsaspecten van het werk
 • je bewaakt de voortgang van een project
 • je controleert de kostenaspecten en bent verantwoordelijk voor de realisatie van projecten binnen de gestelde budgettaire en technische richtlijnen en/of bestekvoorwaarden
 • je bent mede verantwoordelijk voor de algemene planning, de logistiek, de organisatie, de coördinatie en de controle van alle activiteiten ((deel)projecten) die jou zijn toegewezen
 • je bent verantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijk gebruik van materiaal en materieel op de projecten, kwalitatief en kwantitatief
 • je bent verantwoordelijk voor de rapportage van de projectvoortgang aan de City Project Manager en de Nationaal Constructie Manager/Program Management
 • je bent verantwoordelijk voor de directe leiding en het beoordelen van het functioneren van meerdere medewerkers, zoals Junior Supervisor, ploegleiders en onderaannemers, werkzaam op het hem/haar toegewezen (deel)project
 • je houdt toezicht op het naleven van de interne beheerssystemen en instructies met betrekking tot kwaliteit, arbo en milieu

Supervisor Grondwerken

EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België, zoekt een Supervisor GRIDS.In deze job werk je vanuit Houthalen en op verschillende werven. 
Als Supervisor Grondwerken bij EQUANS heb je volgende taken:

 • je rapporteert, instrueert en begeleidt mondeling en schriftelijk
 • je onderhoudt contacten op alle niveaus binnen en buiten de organisatie
 • je bereidt een werk op projectmatige en systematische wijze voor en voert dit als zodanig uit. Je stelt globale uitvoeringsplannen en gedetailleerde werkplannen op
 • je weet hoe het bestek opgebouwd is, je kent en bevordert de kwaliteits-, arbo-, veiligheids- en milieuaspecten op het werk
 • je begeleidt, controleert en corrigeert alle uitvoeringsaspecten van het werk
 • je bewaakt de voortgang van een project
 • je controleert de kostenaspecten en bent verantwoordelijk voor de realisatie van projecten binnen de gestelde budgettaire en technische richtlijnen en/of bestekvoorwaarden
 • je bent mede verantwoordelijk voor de algemene planning, de logistiek, de organisatie, de coördinatie en de controle van alle activiteiten ((deel)projecten) die jou zijn toegewezen
 • je bent verantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijk gebruik van materiaal en materieel op de projecten, kwalitatief en kwantitatief
 • je bent verantwoordelijk voor de rapportage van de projectvoortgang aan de City Project Manager en de Nationaal Constructie Manager/Program Management
 • je bent verantwoordelijk voor de directe leiding en het beoordelen van het functioneren van meerdere medewerkers zoals Junior Supervisor, ploegleiders en onderaannemers werkzaam op het hem/haar toegewezen (deel)project
 • je houdt toezicht op het naleven van de interne beheerssystemen en instructies met betrekking tot kwaliteit, arbo, en milieu

Site Supervisor - Ondergrondse Leidingen

Voor onze ondergrondse leidingprojecten in Vlaanderen is de afdeling Industry South op zoek naar een Werfleider
Wat zijn jouw dagelijkse activiteiten?

 • als Werfleider voer je ondergrondse leidingprojecten uit:
  • je organiseert en leidt een werf zowel wat het personeel als wat het nodige materiaal betreft, en dit in overeenstemming met de financiële middelen waarover je beschikt
  • afhankelijk van de omvang van de werf ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken of een deel van de taken
  • je bent verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de veiligheids-, kwaliteits- en milieuregels, rekening houdend met de geldende procedures
 • doelstellingen:
  • je bent verantwoordelijk voor de productiviteit en de resultaten van de werven
  • je respecteert de budgetdoelstellingen (directe en indirecte scores)
  • je neemt deel aan acties om de resultaten te verbeteren
 • je bent verantwoordelijk voor de administratieve follow-up: selectie van arbeidskrachten en materiaal voor voortgangsverslagen, voorbereiding van vergaderingen ter plaatse …
  • je zorgt voor een regelmatige rapportering over de vooruitgang van elk project en de acties die worden ondernomen om eventuele afwijkingen van de planning te corrigeren
  • je rapporteert over de behoeften van je team (opleiding, uitrusting enz.)
  • je rapporteert aan de Project Manager

 Jouw werf

 • je bereidt de werf voor: kwaliteit, toegang, veiligheid, operationele procedure, planning, samenstelling van de teams, opstelling van verzoeken …
 • je staat in voor de follow-up: teamleiding, klantenrelaties, kwaliteit van het werk, naleving van procedures, voortgangsrapportering, verbetering van de resultaten, deelname aan werfvergaderingen …
 • je beheert de ontruiming van de werf: terugbrengen van materiaal, opruimen van de werf, in ontvangst nemen van werk, verkrijgen van toeslagen en claims …

 


Supervisor Grondwerken

Voor onze afdeling Telecom in Houthalen zijn we op zoek naar een Supervisor
Vertegenwoordig de mankrachten én het management als Supervisor!
 In een groot bedrijf als EQUANS is het belangrijk om de juiste schakels op de juiste plekken te hebben. De Supervisor die wij zoeken, functioneert als belangenvertegenwoordiger van zowel de mankrachten op de werf als het managementteam erboven. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en controleren van projectgebonden activiteiten. Je bent de rechterhand van de Assistent Project Manager en de Project Manager en motiveert de mankrachten. Je ziet toe op hun veiligheid en de kwaliteit van hun werk. Daarnaast rapporteer je aan de Assistent Project Manager en/of Project Manager over de voortgang van jouw project, maar weet je ook de wensen van het management te vertalen naar de werkers op de werf. Daarnaast:

 • ondersteun je de Assistent Project Manager en Project Manager op technisch-administratief gebied
 • start je mee de werf op
 • zorg je ervoor dat de juiste materialen en werkingsmiddelen op de werf aanwezig zijn
 • administratieve en financiële opvolging van de werf
 • technische aansturing en coördinatie van de ploegen op de werven
 • communicatie met de klant en belangengroepen (stad, gewest etc.)
 • verwerk je dagelijks offertes, lastenboeken, verrekeningen en bestelbonnen
 • waak je over de kwaliteit van het werk
 • kun je inspringen op werfvergaderingen en sta je in voor opmetingen

Chef d'équipe - HVAC/électricité

Pour plusieurs chantiers en Wallonie, EQUANS – le nouveau nom d’ENGIE Solutions en Belgique - est à la recherche d’un  Chef d'équipe en HVAC/électricité.Le Chef d’équipe que nous cherchons est en charge de l’organisation, de l’encadrement et du support technique de son équipe dans le domaine de l’HVAC et de l’électricité
Vos tâches en tant que Team Leader chez EQUANS

 • en tant que back up, vous organisez et encadrez une équipe de techniciens assurant la maintenance préventive et corrective des installations techniques, de manière à ce qu’ils puissent exécuter le travail qui leur est confié
 • vous exécutez, suivez et faites appliquer la politique de sécurité de la société
 • concrètement, il s'agit de :
  • organiser et dynamiser les équipes de techniciens en leur fournissant les informations et le support technique nécessaires
  • surveiller et améliorer le plan de maintenance des installations/services facilitaires qui vous serons confiés
  • réaliser des projets de transformation ou d’amélioration des installations
  • veiller au respect des prescriptions du système qualité
  • effectuer les contrôles en matière de sécurité et veiller au respect des règles en la matière
 • vous êtes en charge du suivi du plan de maintenance des installations ainsi que des corrections éventuelles