Field Engineer (International Projects)

To realize our ever challenging objectives, we are looking for a Junior Field Engineer (Grimbergen).

In this role you get to know almost every aspect of the project. In delivering assistance to the project team you get enriched with knowledge and experiences that reach far beyond the competences acquainted at school.

What does your job consist of?

 • provide support to the Commercial and Tendering team during the tendering process
 • support negotiation with and selection of suppliers and subcontractors
 • assist the Engineering team in detailed engineering, work preparation
 • assist the Construction team in logistics & material management, construction and commissioning
 • provide input to quality control
 • participate in progress & controlling
 • keep good understanding with the customer trough meetings and adequate reporting

 

What do you need?

 • bachelor or master in engineering or sciences
 • strong affinity with technical disciplines such as piping & mechanical and/or electricity & instrumentation
 • you are open minded and a fast learner
 • you are motivated and enthusiastic
 • you are willing to work abroad (Western Europe) during the construction phase of the project with a fixed rotation schedule
 • excellent communication skills and working knowledge of English, Dutch and French

 

The Department International Projects, located in Grimbergen (Brussels) is the reliable partner for the construction of large and complex multi-technical installations. We serve top rated companies in Western Europe, active in petrochemical, pharma, power generation, tank storage,… with modular construction as well as stick build installation.

 

Want to tackle tomorrow’s multi-technical challenges with us?

Then join our experts in the various innovative and exciting projects of Equans. You get the opportunity to use your technical skills as well as to discover cutting-edge technologies and help customers in the 3 major transitions of today: the energy transition, the industrial transition and the digital transition.

Joining Equans is more than that! You also get:

 • a competitive salary in line with your education and experience
 • fringe benefits such as eco- & meal vouchers, lease car, hospitalization- & group insurance,… depending on your function
 • interesting training and career opportunities

We are looking forward to meeting you!

 

Are you interested in this position and do you have questions? Please contact our HR colleague Annick Verelst - 0478 88 63 34

 


Junior Field Engineer (International Projects)

Om onze steeds uitdagendere doelstellingen te realiseren, zoeken wij voor Grimbergen een Junior Field Engineer (International Projects).

Als Junior Field Engineer leer je bijna elk aspect van het project kennen. Je helpt het projectteam waardoor je kennis en ervaringen opdoet die veel verder reiken dan de competenties die je op school leerde.

Jouw rol?

 • ondersteuning bieden aan het Commerciële en Aanbestedingsteam tijdens het aanbestedingsproces
 • ondersteuning bieden bij onderhandelingen met en de selectie van leveranciers en onderaannemers
 • het Engineeringteam bijstaan in detailengineering, werkvoorbereiding
 • het bouwteam bijstaan in logistiek & materiaalbeheer, bouw en inbedrijfstelling
 • input leveren voor kwaliteitscontrole
 • deelnemen aan voortgang en controle
 • een goede verstandhouding met de klant onderhouden via vergaderingen en adequate rapportage

 

Wat heb je nodig om in deze functie te slagen?

 • je hebt een bachelor- of masterdiploma behaald in engineering of wetenschappen
 • je hebt een sterke affiniteit met technische disciplines zoals piping & mechanica en/of elektriciteit & instrumentatie
 • je bent ruimdenkend en leert snel.
 • je bent gemotiveerd en enthousiast
 • je bent bereid om tijdens de bouwfase van het project in het buitenland (West-Europa) te werken met een vast rotatieschema
 • je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en een actieve kennis van het Engels, Nederlands en Frans

 

De afdeling International Projects, gevestigd in Grimbergen (Brussel) is de betrouwbare partner voor de bouw van grote en complexe multitechnische installaties. Wij bedienen topbedrijven in West-Europa, die actief zijn in petrochemie, farma, energieopwekking, tankopslag ... met zowel modulaire bouw als stick-build installatie.

 

Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen?

Ja? Dan kom je bij Equans terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.

Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie.

Een job bij Equans betekent:

 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • afhankelijk van jouw functie ook tal van voordelen zoals eco- & maaltijdcheques, een leasewagen, fietsleaseplan, thuiswerk, hospitalisatie-, invaliditeits- & groepsverzekering, GSM, internetvergoeding, representatievergoeding, ADV-dagen …
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Annick Verelst - 0478 88 63 34


Department Manager DBFMO-projecten | Department Manager projets DBFMO

Equans werft een Department Manager DBFMO aan voor het DBFMO-departement van de divisie Mobility.

Je hebt in deze nationale functie de volledige P/L-verantwoordelijkheid van het departement DBFMO in België. Aartselaar en Braine L’Alleud zijn jouw uitvalsbasissen.

Jouw missie?

 • algemeen management: je bent verantwoordelijk voor het behalen van de financiële, kwaliteits-, milieu- en veiligheidsdoelstellingen
 • op basis van de missie, visie en strategie van de afdeling: alle activiteiten plannen, ontwikkelen, organiseren en coördineren
 • je hebt een sterke persoonlijke betrokkenheid bij HSS en motiveert je medewerkers naar een sterke veiligheidscultuur
 • je zorgt voor een positief sociaal klimaat
 • je stimuleert je teams in creativiteit, nieuwe ideeën en innovatie, maar ook in nieuwe technologieën in een snel veranderende technische omgeving
 • je ontwikkelt en onderhoudt processen voor continue verbetering
 • je waakt over de kwaliteit en de kwantiteit van de medewerkers die vereist zijn voor het realiseren van de objectieven en hebt in die zin ook oog voor de verdere ontwikkeling van de medewerkers
 • je detecteert de trainings-/aanwervingsbehoeften en initieert deze met HR
 • je detecteert kansen in de markt en ontwikkelt en versterkt de positie van de afdeling in de markt
 • je ziet toe op de commerciële activiteiten, ondersteunt de ontwikkeling van contacten met potentiële klanten en stemt commerciële activiteiten af op de strategie
 • je bent de eindverantwoordelijke voor de financiële en economische verslaggeving
 • je staat in voor de optimalisatie van de winstgevendheid van je departement
 • je detecteert afwijkingen van de gebudgetteerde kosten, omzet en resultaten en initieert correctieve acties en volgt deze op
 • je beslist over de te volgen tenders en bepaalt de koers en voorwaarden tijdens grote contractonderhandelingen
 • je bent de eindverantwoordelijke voor alle uitvoeringsactiviteiten, je beslist over of valideert de ondernomen acties
 • je rapporteert aan de Division Manager

 

Wat heb je nodig?

 • je bent in het bezit van een ingenieursdiploma (bij voorkeur in een elektrische richting: elektromechanica, energie, elektriciteit …) en hebt minstens 10 jaar relevante ervaring op vlak van techniek, projectbeheer en teammanagement
 • je hebt ervaring in de Belgische markt van grote multitechnische infrastructuurprojecten
 • je hebt ervaring met change management
 • je hebt idealiter een goede kennis van de technische markt met betrekking tot elektrische en elektromechanische toepassingen
 • je bent een ervaren people manager en in staat om anderen te motiveren
 • je hebt een grote affiniteit met digitalisatie en automatisatie
 • je hebt een goed financieel overzicht en je maakt de nodige rapportages
 • je bent goed in verkoop en onderhandelingen
 • je bent sterk in het optimaliseren en, waar nodig, veranderen van processen en je team hierin mee te krijgen
 • je bent een teamspeler
 • je bent prestatie- en resultaatgericht
 • je bent een uitstekende communicator die vloeiend Nederlands, Frans en Engels spreekt

 

Het departement

De afdeling DBFMO staat ervoor in om de aanbesteding, het projectbeheer en de uitvoering van grote DBFMO-contracten te coördineren en te leiden. Dit gebeurt in samenwerking met andere afdelingen die gespecialiseerd zijn in RAIL, ROADS en WATER, maar ook met andere aannemers in consortia.

Aangezien Automation, Engineering en Maintenance Long Term hierbij ook zeer belangrijke componenten zijn, maken deze 3 secties ook deel uit van dit departement.

Een gemotiveerd en ervaren D&B-team staat klaar voor klanten die Design & Build-projecten realiseren binnen de Mobility-omgeving.

 

Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen?

Ja? Dan kom je bij Equans terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.

Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie.

Een job bij Equans betekent:

 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • afhankelijk van jouw functie ook tal van voordelen zoals eco- & maaltijdcheques, een leasewagen, een fiets leaseplan, hospitalisatie- & groepsverzekering, GSM, internetvergoeding, representatievergoeding, ADV-dagen …
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Eva Rowies – eva.rowies@equans.com


Project Manager Maintenance & Monitoring (Offshore Wind)

Om onze offshore wind-ambities uit te breiden en onze teams op bestaande projecten te versterken, zoeken we een Project Manager Maintenance & Monitoring Offshore Services (Hoboken).

In deze functie werk je binnen de afdeling Monitoring & Maintenance.

Je geeft leiding aan verschillende offshore teams die werken aan de offshore wind balans van de bedrijfsinstallatie voor interne en externe klanten. De teams bestaan uit interne E/I en mechanische technici in combinatie met gespecialiseerde onderaannemers. Je bent verantwoordelijk voor de planning, voorbereiding en uitvoering van offshore-campagnes, inclusief VGM-naleving, werkvergunningen, werkmethodeverklaringen, logistiek en rapportage met als doel klanten te ontzorgen door steeds uitmuntende kwaliteit te leveren.

Daarnaast assisteer je bij het verwerven van nieuwe business door nieuwe kansen te signaleren, input te leveren voor aanbestedingen, actief Equans Offshore Services te promoten en relaties met klanten te beheren.

 

Jouw activiteiten:

 • verantwoordelijk voor de financiën en technische kwaliteit binnen de uitvoering van multidisciplinaire offshore servicetaken en -projecten
 • één of meer projecten tegelijk beheren, meerdere disciplines integreren, projectplannen en -schema's opstellen, de voortgang en het budget bijhouden
 • verantwoordelijk voor het financieel beheer, inclusief kostencontrole, hoeveelheidscontrole. Rapporteren volgens de bedrijfsprocedures. adequaat reageren op afwijkingen en waar nodig verhelpen
 • leiding geven aan personeel door het te motiveren, te coachen, te stimuleren en hun behoeften te vertegenwoordigen
 • toewijzing en planning van taken
 • het beheer van de offshorewerkzaamheden op het vlak van vereiste tijdschema's en bemanning, met inbegrip van gespecialiseerde onderaannemers
 • ervoor zorgen dat alle offshorewerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de plaatselijke regels, voorschriften en procedures. Dit houdt in dat alle offshore-personeel de juiste opleiding en bekwaamheid voor het werkterrein moet hebben
 • verantwoordelijk voor het bestellen van materialen, middelen, onderdelen enz. in samenwerking met de aankoopafdeling
 • deelnemen aan entiteitsoverstijgende projecten waarbij de specifieke kennis van de afdeling waardevol is voor het behalen van succes
 • verantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en milieu binnen de dienstverlening. Ervoor zorgen dat de bedrijfs- en wettelijke regels en voorschriften worden nageleefd
 • een extern netwerk van klanten en leveranciers onderhouden en uitbreiden, permanente vertegenwoordiging van de Equans-bedrijven
 • ondersteuning bij de voorbereiding van aanbestedingen. Kostprijsberekening, voorbereiding van ondersteunende documentatie, zoals beheersplannen, onderhoudsplannen, logistieke oplossingen en serviceschema's
 • deelnemen aan de 24/7 wachtdienst Offshore Services Renewables
 • je rapporteert rechtstreeks aan de Operations Manager Offshore Services

 

Wat heb je nodig?

 • een hoge of universitaire graad in elektrotechniek, werktuigbouwkunde, maritieme techniek of een vergelijkbare discipline
 • kennis en ervaring (+5 jaar) in het beheer van offshoreprojecten, bij voorkeur in onderhoud en services
 • uitgebreide ervaring op het technische gebied van offshore elektrotechniek/werktuigbouwkunde
 • ervaring met het beheer van contracten
 • hands-on mentaliteit, bereid om een breed scala aan activiteiten op te pakken van werkvoorbereiding tot contractbeheer
 • het vermogen om meerdere gegevensbronnen te analyseren, verbanden te leggen en oplossingen van hoge kwaliteit te creëren, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de belangrijkste problemen en gevolgen
 • het vermogen om nieuwe concepten snel te begrijpen en vertrouwd te raken met een reeks onderwerpen
 • je toont initiatief, je bent overtuigend, een zelfstarter en bereid om bij te dragen aan uitbreiding naar nieuwe initiatieven
 • je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat activiteiten te organiseren en te plannen
 • je bent dynamisch, enthousiast, intrinsiek gemotiveerd, je neemt je verantwoordelijkheid en eigenaarschap (engagement); geen 'nine-to-five mentaliteit'
 • je bent in staat om functioneel leiding te geven aan (een team van) technici/onderaannemers en je bent zelf een teamspeler
 • de bereidheid om te reizen en de mogelijkheid om af en toe offshore activa te bezoeken
 • je spreekt vloeiend Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk

 

Deze afdeling Monitoring & Maintenance is verantwoordelijk voor de uitvoering van offshore wind service contracten, m.a.w. volledige monitoring en multidisciplinaire onderhoudsdiensten voor volledige offshore windparken. Dit omvat het toezicht op en het onderhoud van onderstations, windturbines, hardware, software, laag-, midden- en hoogspanning en hulpinstallaties.

Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor een deel van de offshore commissioning en garantieafhandeling van door Equans gebouwde Offshore Substations.

 

Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen?

Ja? Dan kom je bij Equans terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.

Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie.

Een job bij Equans betekent:

 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • afhankelijk van jouw functie ook tal van voordelen zoals eco- & maaltijdcheques, een leasewagen, fietsleaseplan, thuiswerk, hospitalisatie-, invaliditeits,- & groepsverzekering, GSM, internetvergoeding, representatievergoeding, ADV-dagen, anciёnniteitsverlof …
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Annick Verelst - 0478 88 63 34


Assistant Project Manager | Underground Piping

Vous recherchez un job dans la région de Fleurus ? Vous êtes (presque) passionné par les activités de tuyauteries  et câbles enterrés ? Ça tombe bien, nous aussi ! Et nous recherchons justement un Assistant Project Manager.
Vous n’avez pas beaucoup d’expérience ? Pas de panique ! Ce poste d’assistant vous formera au mieux aux techniques particulières avec lesquelles nous travaillons, entre autres pour enterrer les câbles et tuyaux en milieu industriel.
Ceci vous offrira l’opportunité d’é voluer vers le rôle de Project Manager selon vos motivations.  
En quoi consiste concrètement cette fonction ?

 
En étroite collaboration avec les collègues  de la cellule et le Section Manager, vous participez à la coordination/contrôle de toutes les activités relatives à un projet. Vous veillez à  l’élaboration de :

 • la solution
 • la définition du planning
 • la bonne réalisation des projets : appel d’offre, contenu technique, facturation & délais de livraison

 Vous participez à l’analyse du cahier des charges et gérez toutes les modifications et/ou écarts survenant au cours du chantier. Vous informez la ligne hiérarchique et le client afin d’assurer la rentabilité du projet. #SafetyFirst ! Tout au long du projet, vous vous assurez du respect des normes de sécurité, de qualité et des règles liées à l’environnement, et ce, dans le respect des procédures en vigueur.  Vos contacts

 • avec les équipes : dans un premier temps, vous vous formez sur le terrain avec nos équipes pendant la réalisation de nos projets
 • avec le Project Manager : vous l’assistez dans le suivi des aspects financiers du projet confié. Ceci afin de s’assurer une exécution des travaux dans le respect du budget défini et d’anticiper les « dérapages » éventuels
 • avec les clients/fournisseurs/partenaires : vous gérez les contacts tout au long de l’appel d’offre jusqu’à l’exécution du projet

 
Ravis de faire votre connaissance !
Vous avez un diplôme d’Ingénieur industriel ou d’une formation/expérience similaire ? Si c’est combiné avec une expérience en construction et/ou génie civil, nous sommes déjà sur la même longueur d’onde !  L’Assistant Project Manager que nous recherchons dispose également des qualités suivantes :

 • bon sens, bonne capacité d’organisation, bonnes compétences de communication et d’anticipation : vous vous assurez de l’exécution des travaux dans le respect des délais et du budget tout en respectant les processus d’EQUANS
 • aimer travailler en équipe, vous vous sentez à l’aise sur le terrain
 • être flexible : vous disposez d’un permis B et êtes disposé à vous déplacer dans toute la Belgique (dépend des projets)
 • pouvoir parler/désireux d’apprendre le français, néerlandais et l’anglais

 
Envie de relever les défis multi-technologiques de demain ?
 Alors rejoignez dès à présent nos équipes d'experts, au sein desquelles vous pourrez exercer de nombreuses responsabilités et vos connaissances techniques mises en pratique. Et ce, dans un environnement de travail passionnant et innovant !Vous aurez également l’occasion de découvrir les technologies de demain afin d’aider nos clients dans les trois grandes transitions actuelles : la transition énergétique, la transition industrielle et la transition numérique. Mais ce n’est pas tout, rejoindre Equans, c'est aussi :

 • un salaire compétitif, conforme à votre formation et expérience
 • des avantages extra-légaux comme des chèques-repas, des assurances groupe & hospitalisation
 • de belles opportunités de formation et de développement

 Nous avons hâte de vous rencontrer ! Cette description vous colle-t-elle à la peau et vous souhaitez plus de renseignements ? Contactez notre collègue Federic Vervacke - 0471 77 89 21


Section Manager | Water North

Voor onze site gevestigd in Aartselaar, is Equans op zoek naar een Section Manager (afdelingshoofd).

 

Wat houdt dit werk in?

 • projectmanagement:
  • je plant, organiseert, coördineert en controleert activiteiten met betrekking tot operationele projecten
  • je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsactiviteiten, omzet, budget en marges van je sectie (P&L)
  • je monitort projecten en stuurt deze bij om doelstellingen te behalen en eventuele afwijkingen te kunnen detecteren/oplossen
  • je volgt, samen met je team, de projecten op zodat deze op tijd, binnen budget en met de vooropegstelde kwaliteit worden afgerond          
  • je rapporteert regelmatig aan deDepartment Manager over de activiteiten en resultaten van je sectie                 
 • personeelsbeheer:
  • je bent verantwoordelijk voor het beheer van het personeel van de sectie
  • je zorgt voor de kwaliteit en kwantiteit van medewerkers die nodig zijn om de doelstellingen te behalen
  • je zorgt voor een positief sociaal klimaat en zorgt voor de toepassing van veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen
  • Je stimuleert je teams in creativiteit, nieuwe ideeën en innovatie
 • commercialisatie & relaties:
  • je onderhoudt langdurige relaties met klanten
  • je detecteert potentiële projecten en onderhandelt over samenwerkingen
  • je onderhoudt relaties tussen partners en onderaannemers
  • je onderhandelt met onderaannemers over de levering van goederen en diensten in overeenstemming met de behoeften van de projecten en de financiële contractuele voorwaarden

 

Spreek deze je aan? Solliciteer dan snel!

 • je bent in het bezit van een ingenieursdiploma (bij voorkeur in elektromechanica) en hebt minstens 10 jaar relevante ervaring op vlak van techniek, projectbeheer en teammanagement
 • je hebt idealiter een goede kennis van de technische markt met betrekking tot hydraulische infrastructuren
 • je bent een ervaren People Manager en je bent in staat om anderen te motiveren
 • je presteert goed in een omgeving waar meerdere projecten tegelijkertijd plaatsvinden
 • je hebt een goed financieel overzicht en je maakt de nodige rapportages
 • je bent goed in verkoop en onderhandelingen
 • SAP-kennis is een troef
 • je bent zeer resultaatgericht
 • je bent ondernemer en pragmaticus
 • je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
 • je bent een uitstekende communicator, spreekt vloeiend Nederlands. Frans en Engels zijn een pluspunt

 

Binnen de sectie Water North realiseren we zeer technische, elektromechanische projecten binnen de perimeter van waterwegen en havens, vooral in het Nederlandstalige deel van België.

Of het nu gaat om sluizen, stuwen, beweegbare bruggen, waterkrachtcentrales, pompstations, roosterreiningers, walstroomvoorzieningen, ... Al deze complexe installaties hebben voor ons geen geheimen.

 

Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen?

 

Ja? Dan kom je bij Equans terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.

Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie.

 

Een job bij Equans betekent:

 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • afhankelijk van jouw functie ook tal van voordelen zoals maaltijdcheques, een sociaal abonnement, hospitalisatie- & groepsverzekering
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden

 

Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

 

Heb je interesse in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Corinne Delaplace - 02 3 711 914 - corinne.delaplace@external.equans.com - linkedin.com/in/corinnedelaplace


Senior Project Manager - Industriële Energie Projecten North

Voor de goede opvolging van projecten in onze afdeling in Grimbergen is Equans op zoek naar een Senior Project Manager.

 

In deze rol ben je actief op kantoor tijdens de engineering en aankoop, op de werven tijdens de bouw en opstart. Tijdens de offertefase treed je op als Bid Manager, zodra de bestelling binnen is, word je de Project Manager voor dit project.

 

Wat zijn zoal de dagelijkse taken van een Senior Project Manager?

 • technisch:
  Onze projecten hebben betrekking op thermische, energetische installaties waarbij diverse technieken aan bod komen, gaande van proces, civiel, staal, equipment, piping, elektrisch, automatisatie …
 • beheer:
  Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor je project en bent verantwoordelijk voor de contractuele aspecten.
  Hierbij bewaak je veiligheid, de contractuele eisen (prestaties, kwaliteit …), de timing en het budget. Indien nodig kan je terugvallen op de juridische of HSE-afdeling.

  Je rapporteert op regelmatige tijdstippen naar de hiërarchie.

 • commercieel:
  Afhankelijk van de projectgrootte varieert de looptijd van enkele maanden tot enkele jaren.

  Het is de bedoeling om steeds een goede commerciële relatie te onderhouden met de klant. Verder beheer je met hulp van de aankoopdienst de contracten met leveranciers en onderaannemers, waarbij de verwachte doelstellingen steeds duidelijk vermeld worden.

 • team:
  Bij opstart van het project wordt er een team samengesteld bestaande uit verschillende disciplines (zoals proces, engineering, design, mechanisch, elektrisch …). Het is je taak om dit team te sturen, te coachen en te motiveren. Een goede teamspirit staat hierbij centraal.

 

Spreekt deze job jou aan? Met volgende competenties & troeven kan jij het verschil maken bij Equans: 

 • een diploma industrieel of burgerlijk ingenieur, of gelijkwaardig door een relevante ervaring in een industriële projectmanagement-wereld
 • minimaal 5 jaar ervaring als project manager en teamleider
 • een aantoonbare ervaring in proces- en energieprojecten
 • informaticavaardigheden: kennis van de courante MS Office-toepassingen, inclusief MS-Project
 • als coach ben je motiverend en enthousiast t.o.v. je collega’s, jouw leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden stellen jou in staat om goed in team te werken
 • als budgetbeheerder heb je vooral oog voor rendement en resultaten
 • een zeer goed technisch inzicht en in staat om te multitasken. Je bent resultaatsgericht
 • je bent mobiel en flexibel en bereid om voor de duur van het project naar de klant te reizen (België en de buurlanden)
 • je kan in het Nederlands, Frans en Engels uitdrukken. Duits is een plus

 

De afdeling Contract Solutions verzorgt sleutel-op-de-deur energieprojecten voor de industrie en intercommunales.

 

Enkele voorbeelden van projecten:

 • stoom/water circuit met generatie van energie in de vorm van warmte en elektriciteit d.m.v. een stoomturbine
 • optimalisatie van ketelrendementen door een lagere rookgastemperatuur te bekomen en productie van extra lagedruk stoom
 • gebruik van restwarmte om een warmtenet te voeden
 • gebruik van syngas om energie te creëren
 • het inzetten van E-boilers in het kader van de vergroening van energieproductie

 

Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen?

 

Ja? Dan kom je bij Equans terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.

Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie.

 

Een job bij Equans betekent:

 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, leasing wagen met tankkaart, hospitalisatie-, groeps- & invaliditeitsverzekering, internetvergoeding, GSM, ADV-dagen & anciënniteitsdagen, optionele fietsleaseplan
 • thuiswerk
 • nettovergoeding & bonussysteem
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden

 

Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

 

Heb je interesse in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Pascale Robroeks - pascale.robroeks@external.equans.com


Assistant Project Manager - Lines

EQUANS is op zoek naar een Assistent Project Manager voor de afdeling Lines in Haren. 
Wat houdt deze job precies in?

 • opmaak technische offerten (verzamelen van de nodige documenten, plannen…)
 • opvolging van de werven in het algemeen: opmaak (bestellen van materiaal…) en bezoek
 • je zorgt ervoor dat de veiligheidsprocedures in orde zijn
 • je zorgt ervoor dat de kwaliteitsprocedures opgevolgd zijn
 • je bent de contactpersoon voor de arbeiders op de werven
 • je doet de eerste controle van de facturen van de leveranciers, opmaak van de saldo’s op en opvolging van de rappels
 • opmaak van de werfdossiers (nodige documenten en formulieren opmaken en voorbereiden)

 
Wat heb je nodig?

 • je hebt minimum een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring in een technische richting (bouw, elektriciteit, elektromechanisch...)
 • je kan plannen en bouwtekeningen lezen
 • je kan vlot werken met Microsoft Office (Excel/Word)
 • je zorgt voor het afleveren van kwalitatief werk
 • je houdt van uitdagingen
 • je hebt zin voor verantwoordelijkheid, je kan de leiding nemen en op een correcte manier organiseren en plannen
 • je bent klantgericht en werkt graag samen met verschillende betrokken partijen
 • je kan vlot zelfstandig werken maar ook in team
 • je bent dynamisch, gemotiveerd, creatief en durft om initiatief te nemen 
 • je bent tweetalig (Nederlands/Frans)

 
 De divisie Networks is actief binnen drie domeinen

 • Lines
  • installatie en onderhoud van hoogspanningslijnen
  • assemblage en montage van hoogspanningsmasten
 • Substations
  • ontwikkeling en installatie van onderstations
 • Underground
  • aanleg van funderingen voor hoogspanningsmasten

 
Het departement Lines installeert, onderhoudt en herstelt hoogspanningslijnen (70 tot 400 kV).
Daarnaast assembleren en monteren ze ook hoogspanningsmasten (30 tot 260m).  
 Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen? Ja? Dan kom je bij EQUANS terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie.  Een job bij EQUANS betekent:

 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • afhankelijk van jouw functie ook tal van voordelen zoals maaltijdcheques, een bedrijfswagen, hospitalisatie- & groepsverzekering …
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden

 Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten! Ben je geïnteresseerd in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Eva Rowies - eva.rowies@equans.com


Project Manager Maintenance | Digitalisatie

Om ons team, gevestigd in Aartselaar, te versterken is Equans momenteel op zoek naar een Project Manager met interesse in digitalisatie en innovatie

 

Wat ga je doen als Project Manager bij Equans?

Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en coördinatie van projecten.Tot jouw takenpakket behoren onder meer:

 • de calculatie en offerteopmaak
 • het opstellen van procedures en technische specificaties
 • contacten en onderhandelingen met de klanten (overheden, openbare diensten) tijdens de projectuitvoering, contacten met en opvolging van de leveranciers, onderaannemers en werfleiding
 • de technische detailuitwerking en opvolging van de projecten samen met het engineering office en je assistent project managers of project site coördinatoren
 • beheer van planning, kwaliteit, veiligheid, uitgaven en inkomsten
 • je neemt de leiding over de uitvoering en coördineert alle betrokken partijen

Daarnaast zal je meewerken aan het uitwerken van architectuur en technische oplossingen en initiëren van interne innovatieprojecten in het kader van digitalisatie, monitoring en predictief onderhoud. Dit omvat o.a.:

 • gesprekken met verschillende partijen bij de klant: proberen doorgronden wat de klant nodig heeft
 • suggesties geven aan de klant op basis van je ervaring met gelijkaardige oplossingen in software en hardware
 • gesprekken met het intern team: samen uitwerken van architectuur en technische oplossingen
 • ontwikkelingsfase: uitwerken van een set van requirements en opvolgen van de ontwikkeling conform deze requirements
 • opvolgen en communiceren van de voortgang ikv mogelijke verbeteringen
 • je volgt de marktevolutie in het kader van innovatie en digitale monitoring van installaties en infrastructuur

 

Spreekt deze job jou aan?

 • je hebt een bachelors- of master diploma industrieel ingenieur elektromechanica; of gelijkwaardig door ervaring
 • maar je hebt ook een passie voor innovatie en digitalisatie
 • je hebt ervaring in het beheren van projecten; ervaring met overheidsopdrachten is een plus
 • ervaring in één van deze gebieden wordt beschouwd als een pluspunt:
  • projectbeheer in Maximo
  • elke ervaring met softwareontwikkeling, front-end of back-end
  • ervaring met grote databanken die beschikbaar zijn op de markt (Oracle, SQL Server, PostgreSQL …)
  • ervaring met NoSQL-databanken (Elastic Search) met interactieve visualisatietools (Kibana, Grafan …)
  • ervaring met industriële IT-projecten
  • ervaring met projecten die communicatie tussen systemen vereisen, zoals een dialoog met Programmable Logic Controllers, is een pluspunt
 • je voelt je comfortabel om de technische leiding te nemen voor projecten
 • je bent bereid om belangrijke verantwoordelijkheden op te nemen in ons ontwikkelingsteam
 • op werven vertoon je leidinggevende vaardigheden met zin voor kwaliteit en veiligheid
 • je hebt een sterke hands-on mentaliteit en bent praktisch ingesteld: problemen pak je aan
 • je beschikt over commerciële vaardigheden, bent contactvaardig en resultaatgericht
 • plannen, organiseren en coördineren zijn voor jou vanzelfsprekend en je bent punctueel in je verslaggeving naar de klant en andere partners
 • je hebt er geen probleem mee om geplande werken op moeilijke plaatsen in de nacht te begeleiden
 • je spreekt vlot Nederlands en je weet je uit de slag te trekken in het Frans en het Engels

De sectie Maintenance Long Term legt zich toe op het onderhoud van de elektrische, elektronische en elektromechanische installaties van tunnels, wegen, spoor- en tramwegen in het land. Deze sectie profileert zich als specialist op het gebied van engineering en projectmanagement voor het onderhoud, de bewaking en de afstandsbediening van deze infrastructuren gedurende termijnen die het levenscyclus van de meeste elektromechanische componenten overschrijden.

 

Projecten binnen de afdeling Maintenance Long Term hebben te maken met alle elektromechanische technieken die nodig zijn voor grote infrastructuursobjecten: openbare verlichting, signalisatieborden, verkeersregelaars, bewakingscamera’s, roodlicht- en snelheidscamera’s, bebakening van rotondes, ventilatie in tunnels, pompstations, brandblusinstallaties, afstandsbesturingsinstallaties, telefonie, toegangscontrole, CO2-detectie en signalisatie, enz.

 

Voor al die technieken die ons tijdens de looptijd van het onderhoudscontract toevertrouwd worden verzorgen wij de instandhouding (en dus ook de instandhoudingswerken): preventief- en correctief onderhoud, alsook de vernieuwing ervan bij einde leven.

Om de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid en de veiligheid van de installaties optimaal te houden, voeren wij regelmatige inspecties uit, en monitoren wij de relevante parameters.

 

Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen?

 

Ja? Dan kom je bij Equans terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.

Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie.

 

Een job bij Equans betekent:

 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • afhankelijk van jouw functie ook tal van voordelen zoals maaltijdcheques, een sociaal abonnement, hospitalisatie- & groepsverzekering
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden

 

Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

 

Heb je interesse in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Corinne Delaplace - corinne.delaplace@external.equans.com


Department Manager - Special Techniques Buildings

Voor ons departement in Wetteren, dat deel uitmaakt van de divisie Large Projects & DBFMO, is Equans op zoek naar een Department Manager Speciale Technieker Gebouwen - Elektriciteit.

Ontdek deze unieke kans en solliciteer nu!

 • algemeen beheer:
  • je bent verantwoordelijk voor het bereiken van de financiële, operationele en veiligheidsdoelstellingen
  • je ontwikkelt de strategie van het departement en op basis van deze strategie plan, ontwikkel, organiseer en coördineer je alle activiteiten
 • financieel beheer:
  • je hebt de volledige verantwoordelijkheid over de winst en verlies van het departement Wetteren
  • je ontwikkelt het budget en de financiële doelstellingen op lange termijn
  • je detecteert afwijkingen in de gebudgetteerde kosten, omzet en resultaten, voert corrigerende maatregelen in en volgt deze op
  • je bent verantwoordelijk voor facturering en inning
  • je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en presentatie van de kwartaalreviews van je departement
 • commercieel beheer:
  • samen met de operationele teams beheer je de relaties met de klanten
  • samen met de Sales/Tendering Manager beslis je tijdens contractonderhandelingen over de marges en voorwaarden
 • operationeel beheer:
  • je draagt de eindverantwoordelijkheid over alle uitvoerende activiteiten
  • je zorgt ervoor dat de kwaliteits-, milieu- en veiligheidsdoelstellingen door het team worden bereikt en voert indien nodig corrigerende maatregelen in
  • je ontwikkelt en onderhoudt processen voor continue verbetering
  • je stimuleert interacties met andere teams/departementen van Equans in België
 • personeelbeheer:
  • je geeft het goede voorbeeld
  • je organiseert het personeel van het departement: "de juiste persoon op de juiste plaats"
  • je detecteert de trainings-/aanwervingsbehoeften en initieert deze met HR
  • je stimuleert je teams in creativiteit, nieuwe ideeën en innovatie, maar ook in nieuwe technologieën
 • H&S-beheer
 • je rapporteert aan de Divisie Manager

 
Zijn we een match?

 • je hebt een masterdiploma in elektriciteit of elektromechanica
 • je hebt ten minste 15 jaar technische en operationele achtergrond/ervaring
 • je bent een sterke people manager met minstens 5 jaar ervaring
 • je bent een ondernemer
 • je hebt goed ontwikkelde leiderskwaliteiten en je bent een teamspeler
 • je bent resultaatgericht
 • je bent stressbestendig en flexibel (houding)
 • je bent meertalig Nederlands/Frans/Engels

 
De werkomgeving

De divisie Large Projects & DBFMO zorgt voor het installeren van speciale technieken in (grote) gebouwen en complexen, zowel in de openbare als in de privésector, met name elektrische systemen (hoogspannings- en laagspanningsinstallaties), HVAC, sprinkler- en sanitaire installaties.
De divisie is uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers wereldwijd in deze sector. We werken op projectbasis en streven altijd naar een hoge toegevoegde waarde en een uitgebreide dienstverlening (24/7-service). Samen met onze klanten zoeken we integrale oplossingen voor hoogspannings- en laagspanningsinstallaties, die vaak leiden tot een volledig geïntegreerd gebouwenbeheersysteem.  Onze projectteams hebben jarenlange ervaring en zijn vertrouwd met openbare en privécontracten - ze staan dan ook garant voor een kwaliteitsvolle en veilige uitvoering.

Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen?

Ja? Dan kom je bij Equans terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.

Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie.

Een job bij Equans betekent:

 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • afhankelijk van jouw functie ook tal van voordelen zoals maaltijdcheques, een bedrijfswagen, hospitalisatie- & groepsverzekering …
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

Ben je geïnteresseerd in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Kim Claesen - kim.claesen1@external.equans.com