Electrical Engineer - Offshore Wind

For our Offshore Division, located in Hoboken, EQUANS is looking for an Electrical Engineer. In the context of the Offshore Services division strategy and within the set framework, you work as a Senior Electrical Engineer in a multidisciplinary project team. You are responsible for the engineering activities related to the different systems of your speciality (expertise). In this role, you are responsible for the design and delivery of a set of electrical systems and report to the Lead Electrical Engineer or Engineering Manager. And this, either in a project or a tender environment.  
The job

 • you prepare integrated concept designs, outline specifications, technical specifications for systems and equipment, functional specifications together with partners where appropriate
 • you translate the client’s and statutory requirements in appropriate technical documents (request for proposal – technical part) to be used by the procurement team to obtain “best in class” conditions (at bidding phase and execution phase)
 • you lead the engineering activities for the allocated systems and monitor quality, assess input from engineering team, partners, suppliers, and subcontractors
 • you prepare the Operations & Maintenance manuals to be delivered to customers
 • you incorporate appropriate Maintenance Engineering in the design and provide support to the in-house Monitoring & Maintenance department
 • you provide support towards Construction & Commissioning: definition of procedures, tools & systems to organize the works for the construction of the products to be delivered

 


Junior Field Engineer (International and Large Projects)

EQUANS in Grimbergen zoekt een Junior Field Engineer (International and Large Projects) om onze steeds uitdagende doelstellingen te helpen realiseren.Als Junior Field Engineer leer je bijna elk aspect van het project kennen. Door het projectteam bij te staan, kan je kennis en ervaringen opdoen die veel verder reiken dan de competenties die je op school hebt opgedaan.  
Ontdek deze professionele uitdaging bij EQUANS en solliciteer nu!

 • ondersteuning van het Commercial en Tendering team tijdens het aanbestedingsproces
 • ondersteuning bij de onderhandelingen met en de selectie van leveranciers en onderaannemers
 • het Engineering team bijstaan in detailed engineering, werkvoorbereiding
 • het Construction team bijstaan op het gebied van logistiek & materiaalbeheer, bouw en inbedrijfstelling
 • input leveren voor kwaliteitscontrole
 • deelnemen aan voortgang & controle
 • een goede verstandhouding met de klant behouden door middel van vergaderingen en adequate verslagen

Supplier Quality Assurance Manager - Offshore Wind

Voor onze Offshore divisie gevestigd in Hoboken, is EQUANS op zoek naar een Supplier Quality Manager. In deze functie zorg je ervoor dat de toeleveringsbedrijven hun proces ontwikkelen in overeenstemming met de ontwerpintentie van de klant en verifieer je hun systemen om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de behoeften van de eindklant. Dit omvat verificatie ter plaatse van het toeleveringsbedrijf.Je zorgt ervoor dat leveranciers beste praktijken blijven ontwikkelen en toepassen, die:

 • de nadruk leggen op het voorkomen van defecten en het verminderen van variatie en afval
 • voorzien in voortdurende verbeteringen
 • blijven voldoen aan de kwaliteitsnormen die nodig zijn om de kwaliteitskosten tot een minimum te beperken en de klanttevredenheid te maximaliseren
 • ervoor zorgen dat procedures en processen worden nageleefd

 
Wat houdt deze job precies in?

 • strategie en ontwikkeling:
  • je draagt bij aan de creatie en implementatie van een kwaliteitsvisie, -strategie, -beleid, -processen en -procedures voor beste praktijen ter ondersteuning en verbetering van de operationele prestaties
  • je draagt bij aan nieuwe bedrijfsinitiatieven en -projecten en beoordeelt en communiceert de impact ervan op de kwaliteitsactiviteiten van leveranciers
 • algemeen en taakbeheer:
  • je leidt de strategie voor de ontwikkeling van leveranciers, en ontwerpt de maatstaven voor de functie en de prestaties van de leverancier
  • je voert leveranciersvalidatieaudits uit, met ondersteuning van de leverancier en geavanceerde productkwaliteitsplanning (APQP)
  • je werkt samen met het engineeringteam (ontwerp- en systeemingenieurs) om procesparameters en -criteria vast te stellen om ervoor te zorgen dat de procescapaciteit van de leverancier volstaat om aan de product- en procesvereisten te voldoen
  • je ondersteunt Inkoop bij het goedkeuringsproces voor leveranciers door de productie- en technologische capaciteit en de gezondheids-, veiligheids- en milieurisico's te beoordelen
  • je ondersteunt nieuwe productlanceringen om ervoor te zorgen dat leveranciers volgens de vereiste kwaliteitsnormen kunnen leveren
  • je beheert het proces van de root cause analysis en de corrigerende maatregelen voor kwaliteitsproblemen bij leveranciers
  • je bezoekt leveranciers ter plaatse voor een root cause analysis en verifieert de corrigerende maatregelen voor kwaliteitsproblemen bij leveranciers
  • je controleert en evalueert kwaliteitsgegevens van leveranciers om mogelijkheden voor procesverbetering binnen de toeleveringsketen te identificeren
  • indien nodig werk je rechtstreeks met de leverancier samen en stel je correctieve actieplannen op om processtoringen aan te pakken
  • je evalueert de productieprocessen van de leveranciers, werkt met hen samen aan procesverbeteringen en mogelijkheden om de waarde te verhogen
  • je bevordert het gebruik van door de klant geprefereerde technieken voor continue verbetering, zoals Lean, Six-Sigma, Poka-Yoke (Error Proofing), Measurement System Analysis en FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
  • je controleert de documentatie van de inspectieresultaten op alle gebieden
   • in passende functionele gebieden verwijst dit naar de ondersteuning van de inspectie- en teststatusvereisten die zijn vastgesteld in de regelgeving, de technische productspecificaties of de controleplannen (PPAP-goedkeuring of indiening van productgaranties)
  • je controleert en rapporteert over de kwaliteit en de prestaties van de producten van de leveranciers, en begrijpt eventuele commerciële problemen en gevolgen
  • je beheert de Key Performance Indicators (KPI's) van de leverancier
  • je beheert de PPM (Parts per Million) van de klant, de PPM van de leverancier, het op tijd oplossen van problemen bij de leverancier, de kostendekking en de garantie-indicatoren van de leverancier
  • je leidt kwaliteitsaudits voor leveranciers
  • je zorgt voor de naleving van het kwaliteitsbeheersysteem (ISO9001) en helpt bij de naleving ervan
  • je ondersteunt regelmatige inspectievergaderingen met vertegenwoordigers van de betrokken diensten om een actieplan op te stellen ter verbetering van de bouwkwaliteit
  • je blijft op de hoogte van alle veranderingen die van invloed kunnen zijn op vraag en aanbod van benodigde producten en materialen en informeert anderen over eventuele gevolgen
  • je blijft op de hoogte van de huidige en toekomstige productie- en engineeringtrends die betrekking hebben op de productkwaliteit
  • je voert benchmarkingstudies uit om de beste praktijken en toekomstige trends te bepalen/ontwerpen
  • je blijft op de hoogte van alle veranderingen die van invloed kunnen zijn op vraag en aanbod van benodigde producten en materialen en informeert anderen over eventuele gevolgen
  • je zorgt voor persoonlijke bijscholing en ontwikkeling
  • je zorgt ervoor dat de functie werkt volgens alle beleidslijnen en procedures op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu om de veiligheid en het welzijn van personeel en bezoekers te waarborgen
 • people management:
  • je geeft leiding, sturing, management en ontwikkeling aan de verschillende afdelingen
  • je stelt afdelingsdoelstellingen vast/KPI's en beoordeelt en evalueert de lopende prestaties
  • je rapporteert over de verwezenlijking van de doelstellingen en stelt eventueel vereiste acties vast
  • je motiveert en coacht de fabriek naar operationeel succes
  • je ziet toe op de uitvoering van taken en zorgt voor goede prestaties en registreert die in de daarvoor bestemde systemen
  • je bevordert consequent hoge normen door persoonlijk het goede voorbeeld te geven en dit uit te rollen over de afdelingen, zodat elk lid van elke afdeling begrijpt welke normen en gedragingen van hem/haar worden verwacht
 • relatiemanagement:
  • je ontwikkelt en onderhoudt sterke relaties met interne en externe stakeholders om optimale prestaties te garanderen
  • je werkt samen, onderhandelt en gaat de dialoog aan met de belangrijkste stakeholders om de uitvoering en naleving van de inkoopstrategie te vergemakkelijken
  • je communiceert met belanghebbenden over de impact van marktveranderingen en mogelijke effecten op engineeringontwerp en -ontwikkeling. Je stelt oplossingen voor zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of service en optimaliseert tegelijkertijd de kosten
  • je werkt samen met het Engineering team (ontwerp- en systeemingenieurs) om procesparameters en -criteria vast te stellen om ervoor te zorgen dat het leveranciersproces volstaat om aan de productvereisten te voldoen.
  • je helpt bij het goedkeuringsproces voor leveranciers door de productie- en technologische capaciteit en de gezondheids-, veiligheids- en milieurisico's te beoordelen
  • je neemt deel aan Tender teams voor de ontwikkeling van nieuwe producten, om te voldoen aan de eisen van de klant

Project Engineer Waterways

EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België, is voor Waterways North in Aartselaar op zoek naar een Project Engineer Waterways North. Waterways North legt zich toe op de elektrische, elektronische en elektromechanische installaties van bruggen, sluizen en stuwen op de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen in het noorden van het land. Het departement profileert zich als specialist op het gebied van engineering en projectmanagement voor de realisatie, bewaking en afstandsbediening van deze kunstwerken. Als Project Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, configureren en in bedrijf nemen van elektromechanische projecten, individueel of in team. Met als doel steeds de realisatie zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen, binnen vooropgestelde termijn en budget en beantwoordend aan de wettelijk richtlijnen en specifieke normen en eisen van de klant.  
Wat houdt dit precies in?

 • deelnemen aan besprekingen met klanten, onderaannemers en het projectteam
 • bestuderen van installaties en opstellen van concepten en functionele analyses, rekening houdend met de technische omgeving
 • het volledig uitwerken van de elektrische installaties op bruggen, sluizen, pompstation-waterkrachtcentrales, stuwen ...
 • dit omvat:
  • de lastenboeken technisch analyseren en eisen verifiëren
  • opmaken van een conceptstudie van de gehele elektrische installatie
  • integratie van de PLC-sturingen/-netwerken
  • de installatie ontwerpen volgens de geldende normen en wetten, zijnde laagspanningsrichtlijnen en machinerichtlijnen
  • uitvoeren van laagspanningsberekeningen en Sil-berekeningen
  • integreren van de technieken op de plattegrondplannen
  • integreren van verschillende aandrijftechnieken (zoals frequentiesturingen, softstarters, hydraulische/pneumatische/mechanische installaties)
  • meewerken aan de standaardisatie en rendementsverbeteringen van het Engineeringbureau
  • in nauw contact met de Project Manager alle onderdelen van het elektrotechnische gedeelte van het project aansturen en beheren

Project Engineer

Is techniek helemaal je ding? Hou je ervan om mee projecten op te volgen en ze tot een goed einde te brengen? Lees dan zeker verder!EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België, is namelijk op zoek naar Project Engineers in Vlaanderen, Brussel en Wallonië om te werken op onze tertiaire en industriële sites. 
Kan jij je vinden in de volgende aspecten?

 • als Project Engineer bestaan je taken uit het vinden van technische oplossingen inzake elektromechanica, elektriciteit en automatisering
 • je uitdagingen zijn o.a. het financieel beheer en het opmaken van openbare aanbestedingen voor onze klanten, leveranciers en onderaannemers
 • je bent de contactpersoon voor de projectopvolging, in samenwerking met de Project Manager, de tekenaars en de technici

 Deze technische, en ook administratieve functie (opstellen van rapporten), motiveert je om met volle goesting te komen werken! Net als je collega's ben je gepassioneerd door jouw job en werk je met een glimlach op je gezicht!


Lead Engineer Electrical (Offshore Wind)

EQUANS, the new name of ENGIE Solutions in Belgium, is looking for a Lead Engineer Electrical (Offshore Wind) for Hoboken.In the context of the Offshore Services division strategy and within the set framework, the Lead Engineer Electrical, works in multi-disciplinary project teams and is responsible for the engineering activities related to the different systems of  his/her specialty (expertise). You are responsible for the performance of the electrical project team Engineers. 
The job:

 • assist the Project Engineering Manager in:
  • structuring the electrical design & engineering activities for the project
  • planning the engineering work and associated engineering resources for the project
 • system management:
  • prepare integrated concept designs, outline specifications, technical specifications for systems and equipment, functional specifications together with partners where appropriate. For the systems that are procured, the focus is also on the follow-up of the respective suppliers/subcontractors
  • translate the client’s and statutory requirements in appropriate technical documents (Request For Proposal – Technical part) to be used by the Procurement team to obtain “best in class” conditions (at bidding phase and execution phase)
  • lead the engineering activities for the allocated systems and monitor quality, assess input from Engineering team, partners, suppliers and subcontractors
  • prepare the Operations & Maintenance manuals to be delivered to customers
  • incorporate appropriate maintenance engineering in the design and provide support to the in house Monitoring & Maintenance department
  • provide support towards Construction & Commissioning: definition of procedures, tools & systems to organize the works for the construction of the products to be delivered 
 • internal contacts: other departments, Team Lead Electrical, Head of Engineering
 • external contacts: suppliers, clients, subcontractors, JV partners

Engineering Manager (Offshore Wind)

EQUANS, the new name of ENGIE Solutions in Belgium, is looking for an Engineering Manager (Offshore Wind) for Hoboken. In the context of the Offshore Services division strategy and within the set framework, the Project Engineering Manager plans, organizes, leads, coordinates and controls:

 • design & engineering activities for EPCI and/or monitoring & maintenance projects
 • engineering resources allocated to a project

 The Project Engineering Manager works in close coordination with the Project Manager and the team leads within the project.The role can be filled in specifically for the EQUANS EPCI scope but in some occasions you can also represent the Joint Venture in the role of Project Engineering Manager. In that context, also an overview on the steel related part is to be kept. 
Take a closer look at this professional challenge and apply now!

 • leading of the team:
  • organize, lead, coordinate & control the centralized engineering team around key discipline engineers for the LV & auxiliary scope (mechanical & electrical lead engineers), automation, 3D design, transport & installation
  • in case of a role as Joint Venture Engineering Manager, the coordination and interaction also applies to the other Joint Venture partners
 • project management:
  • accountable for the organization of engineering efforts requested for the delivery of products
  • prepare integrated concept designs, outline specifications, technical specifications for systems and equipment, functional specifications together with partners where appropriate
  • translate the client’s and statutory requirements in appropriate technical documents (Request For Proposal – Technical part) to be used by the Procurement team to obtain “best in class” conditions (at bidding phase and execution phase)
  • according to customers’ expectations and for their execution in compliance with the estimate
  • lead the engineering activities for the allocated project and monitor quality, assess input from own Engineering team, partners, suppliers and subcontractors
  • prepare the operations & maintenance manuals to be delivered to customers
  • incorporate appropriate maintenance engineering in the design and provide support to the in house Monitoring & Maintenance department
  • provide support towards Construction & Commissioning: definition of procedures, tools & systems to organize the works for the construction of the products to be delivered (resources, tools, quality, H&S,…) – improve efficiency thanks to lessons learned (“learning team”)
 • internal contacts: other departments
 • external contacts: suppliers, clients, subcontractors

Work Preparator - Maintenance & Monitoring - Offshore Wind

Pour une fonction située à Hoboken, le département Maintenance & Monitoring (M&M) d’EQUANS est à la recherche d’un(e) Work Preparator. Dans le cadre de cette fonction, vous apportez votre soutien aux project managers M&M dans la préparation de leurs interventions Offshore, dans le respect des matériaux et outils nécessaires comme pour la préparation des RAMS.Vous aidez le Maintenance Engineer dans l’élaboration du RCA et dans la révision des manuels des opérations et de maintenance (O&M), tout comme au département Construction and Engineering (ex. : préparation des protocoles FAT, MC et HAT, aide aux tests FAT et HAT). 
Découvrez cette opportunité unique chez EQUANS et postulez dès à présent !

 • vous préparez les bons de commande et effectuez le suivi des PO et des livraisons
 • vous préparez le conditionnement du matériel et des outils prêts à être expédiés vers les ports de départ pour l’expédition par mer
 • vous préparez les documents RAMS
 • vous préparez les premiers brouillons de RCA sous la supervision du Maintenance Engineer
 • vous préparez les premières ébauches des protocoles FAT, MC, HAT pour discussion avec les system engineers
 • vous révisez les manuels O&M et résumez les commentaires pour discussion avec les maintenance engineers et les system engineers
 • vous effectuez le suivi des tâches dans MS Office Planner et faites rapport au management à intervalles réguliers
 • vous compilez les leçons apprises et les partagez selon les procédures EQUANS

 


Maintenance Engineer Reliability Electromechanical (Offshore Wind)

ENGIE Solutions - Offshore Wind is looking for a Maintenance Engineer Reliability (Electromechanical) to become a recognized expert and preferred solution provider for monitoring & maintenance (M&M) activities on offshore HV substations, Wind Turbine Generator (WTG) and Transition Pieces (TP). Your work location is Hoboken & sporadically offshore missions.The HV substations, are the hub for collection and transformation of wind-turbine generated power. Because of their remote operation, reliability plays a primordial role.As a Maintenance Engineer Reliability, you will deal with such vital equipment as: MV/HV transformers and switchgear; backup and auxiliary power supply systems; cranes; Fire Protection Systems, HVAC and Control SCADA. 
Your basic mission:

 • definition and continuous improvement of monitoring & maintenance strategies and programs for offshore substations based on O&M manuals from equipment- & system suppliers and internal and external return of experience, taking into account the specific offshore conditions and related technical requirements, contractual obligations, a balanced risk/cost assessment and the expected level of reliability
 • guidance and support of the operational M&M teams as a technical expert on complex or recurrent M&M issues
 • support the “new-build” project teams on M&M topics, e.g. technical specs, guidance on O&M manuals to be delivered to the end-customers (monitoring & maintenance programs and spare lists), return of experience as input for design and engineering reviews,…
 • assure the sharing of experience and the closed return of experience loop in the M&M team and towards other relevant departments in ENGIE Solutions Offshore (e.g. engineering, procurement, quality, sales and tendering,…)
 • connect and exchange with an ENGIE internal and external technical expert network in the field of offshore power generation and related monitoring and maintenance services

Planning and Control Engineer (Primavera)

To realize our ever challenging objectives, we are looking for an experienced Planning and Control Engineer (Primavera) for Grimbergen.Your role is to coordinate, monitor and follow-up the planning of all project related activities in order to enable the project to be performed in the most efficient way.The department International Projects, part of the division Industry North, located in Grimbergen (Brussels) is the reliable partner for the construction and commissioning of large and complex multi-technical installations. We serve top rated companies in Western Europe, active in petrochemical, pharma, power generation, tank storage,… with modular construction as well as stick build installation.  
Your role & responsibilities

 • assist the Tender team and the Construction team with planning information
 • draft the construction planning based on project milestones, client delivery dates, contractor delivery dates, availability of materials & resources, manpower loads, site restrictions
 • collect and process planning related information such as client deliveries, contractor deliveries, progress per activity, estimate to complete information
 • create S-curves and histograms for construction activities
 • report on productivity (earned versus spent manhours)
 • assist in analysis of actual status versus planned status
 • collect and process reports on HSE performance, engineering status, material status, construction status, quality information, areas of concern
 • prepare the weekly & monthly reports to the Customer & the Construction team
 • draft the look-ahead planning