Section Manager - Water

Pour notre département Water, situé à Braine l'Alleud, EQUANS recherche un(e) Section Manager (Chef de service). 
Quel est le quotidien d’un(e) Section Manager chez EQUANS ?

 • gestion des projets :
  • vous planifiez, organisez, coordonnez et contrôlez les activités liées aux projets opérationnels
  • vous êtes responsable des activités commerciales, du chiffre d’affaires, du budget et des marges de votre section (P&L)
  • vous suivez les projets et les ajustez afin d’atteindre les objectifs et de pouvoir détecter/résoudre les éventuels dysfonctionnements
  • vous faites le suivi avec votre équipe afin que les projets soient terminés dans le délai, budget et qualité définis
  • vous rapportez régulièrement au Department Manager concernant les activités et les résultats de votre section
  • vous avez un bon aperçu des finances et faites les rapports nécessaires
 • gestion du personnel :
  • vous êtes responsable de la gestion du personnel de la section
  • vous veillez à la qualité et la quantité de collaborateurs nécessaires pour atteindre les objectifs
  • vous assurez un climat social positif et veillez sur l’application des normes de la sécurité et de la qualité
 • gestion des relations :
  • vous entretenez des relations long terme avec les clients
  • vous détectez les projets potentiels et négociez la collaboration
  • vous entretenez les relations entre les partenaires et les sous-traitants
  • vous négociez avec les sous-traitants la livraison des marchandises et des services en accord avec les besoins des projets et des conditions contractuelles financières

 


Project Manager Offshore Wind (Maintenance and Monitoring)

Om onze ambities op het vlak van offshore wind uit te breiden en ons team op bestaande projecten te versterken, zoeken we een Project Manager Offshore Wind voor Hoboken.In deze functie zal je werken binnen de afdeling Offshore Services Renewables. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van offshore wind dienstverleningsovereenkomsten, momenteel gericht op de Balance of Plant. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor een deel van de offshore inbedrijfstelling en garantieafhandeling van door EQUANS gebouwde offshore substations. Als Project Manager Offshore Wind stuur je verschillende offshore teams aan die werken aan offshore wind Balance of Plant assets voor interne en externe klanten. De teams bestaan uit eigen E/I- en mechanische technici in combinatie met gespecialiseerde onderaannemers. Je bent verantwoordelijk voor de planning, voorbereiding en uitvoering van offshore campagnes, inclusief de naleving van HSSE-voorschriften, werkvergunningen, werkmethodeverklaringen, logistiek en rapportage met als doel het ontzorgen van klanten door het leveren van uitstekende kwaliteit vanaf het eerste moment. Je helpt ook bij het verwerven van nieuwe business door nieuwe kansen te zien, input te leveren voor aanbestedingen, EQUANS Offshore Services actief te promoten en relaties met klanten te beheren. 
Ontdek deze professionele kans en solliciteer nu!

 • je bent verantwoordelijk voor de financiën en de technische kwaliteit binnen de uitvoering van multidisciplinaire Offshore Service taken en projecten
 • je beheert één of meer projecten tegelijk, integreert meerdere disciplines, stelt projectplannen en -schema's op, houdt zicht op de voortgang en het budget
 • je bent verantwoordelijk voor het financieel beheer, met inbegrip van de kosten & kwantiteitscontrole. Je rapporteert volgens de bedrijfsprocedures, reageert adequaat op afwijkingen en stelt bij waar nodig
 • je geeft leiding aan het personeel door hen te motiveren, te coachen, te stimuleren en hun behoeften te vertegenwoordigen
 • je verdeelt en plant taken
 • je beheert de offshore-werkzaamheden wat betreft de tijdschema's en de vereiste personeelssterkte, met inbegrip van gespecialiseerde onderaannemers
 • je zorgt ervoor dat alle offshore-werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale regels, voorschriften en procedures. Dit houdt onder meer in dat al het personeel dat offshore wordt ingezet, de juiste opleiding en bekwaamheid heeft voor de omvang van het werk
 • in samenwerking met de dienst Aankopen zorg je ervoor dat materialen, middelen, onderdelen enz. worden besteld en/of ter plaatse zijn
 • je neemt deel aan EQUANS-entiteitoverstijgende projecten waarbij de specifieke kennis van de afdeling waardevol is voor het behalen van succes
 • je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, de veiligheid en het milieu binnen de verlening van diensten. Je zorgt ervoor dat de activiteiten in overeenstemming zijn met de bedrijfs- en wettelijke regels & regelgeving
 • je onderhoudt een extern netwerk van klanten en leveranciers en breidt dit uit - je zorgt voor een continue vertegenwoordiging van EQUANS
 • je biedt ondersteuning bij de voorbereiding van aanbestedingen: kostprijsberekening, voorbereiding van ondersteunende documentatie (beheersplannen, onderhoudsplannen, logistieke oplossingen en dienstplannen)
 • je neemt deel aan de 24/7 oproepdienst Offshore Services Renewables
 • je rapporteert rechtstreeks aan de Manager Offshore Services Renewables

Project Manager

EQUANS zoekt een Project Manager voor de afdeling Lines in Haren. Deze afdeling voorziet alle infrastructuurwerkzaamheden voor de bouw en het onderhoud van hoogspanningsmasten en hoogspanningskabels.Jij bent in deze rol verantwoordelijk voor de goede opvolging van jouw projecten en ben je actief op de werven.  
Dit omvat onder meer:

 • calculatie en offerteopmaak van verschillende projecten
 • contacten en onderhandelingen met de klanten
 • beheer en opvolging van leveranciers en onderaannemers
 • realisatie van de contracten door het bepalen van de organisatie, de werfbezetting, de middelen en methodes, teneinde het contract met voldoening voor de klant uit te voeren en de vooropgestelde financiële marges te behalen
 • beheer van:
  • planning
  • kwaliteit en veiligheid
  • uitgaven en inkomsten
  • rendementsopvolging

Project Manager - Oosterweelproject

Voor het project Oosterweelverbinding in Antwerpen zijn wij op zoek naar een Project Manager.  De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring volledig rond via de toepassing van een 6-tal tunneltrajecten. Voor dit infrastructuurproject staat EQUANS onder andere in voor de studie en uitvoering van de tunneltechnische uitrustingen.  De studie en uitvoering van de technische disciplines is ondergebracht in een aantal technische teams waarbinnen je als Project Manager opereert. Hierbij heb je enerzijds de verantwoordelijkheid voor de technische discipline Rook- en Warmteafvoer, anderzijds bied je ondersteuning voor het team Energievoorziening. Werken bij EQUANS betekent:

 • een dynamisch en sterk team om jouw project mee uit te voeren
 • uitgebreide mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen door opleidingen, cursussen, seminaries …
 • de kans om mee te werken aan het Oosterweelproject, één van de grootste Europese infrastructuurprojecten op dit moment
 • dynamische en flexibele werkomgeving met respect voor jouw priveleven
 • autonomie om jouw eigen accenten te leggen in jouw werk en de aanpak ervan

 
Hoe zal jouw dag eruit zien?
 Als Project Manager heb je de eindverantwoordelijkheid over jouw projectdelen/technische disciplines.  Je zorgt niet alleen voor de goede opvolging en uitvoering ervan, maar beheert eveneens alle budgettaire- en teamverantwoordelijkheden. Daarbij treed je op als het aanspreekpunt voor de klant. Scopebewaking is één van je focuspunten en je commerciële antennes staan op scherp om de juiste uitbreidingen en extra’s aan onze klanten aan te bieden om hen nog beter te kunnen bedienen. Jouw team staat samen met je in voor het ontwerpen, testen en in bedrijf nemen van de tunneltechnische installaties binnen het Oosterweelproject. Op vaste intervallen bezorg je feedback aan de teamleader/management over de voortgang en financiële situatie van jouw projectdeel/technische discipline.  Kwaliteit en veiligheid lopen als een rode draad doorheen onze projecten. Gezien de grote omvang van het Oosterweelproject is er een lange doorlooptijd gepland. Reken hierbij op een ontwerp- en studiefase van een 4-tal jaar, waarna aansluitend de uitvoeringsfase komt. 


Assistant Project Manager - Water

Pour un poste basé à Braine l’Alleud, EQUANS recherche un Assistant Project Manager.Dans ce rôle, vous rendez compte à votre Chef de projet et êtes son bras droit au quotidien.  
Vos missions

 • vous participez :
  • à l’analyse du cahier des charges
  • aux demandes de prix chez les fournisseurs et sous-traitants
  • au calcul des coûts (prix de revient)
 • pour les chantiers en cours, vous participez à l’organisation du projet :
  • contenu technique, planning (délais de livraison, contrôle de la main d’œuvre), avancement financier
  • vous vous rendez régulièrement sur le site du chantier pour vérifier le bon déroulement du projet
  • vous veillez au respect des règles de sécurité, de qualité et des règles liées à l’environnement dans le respect des procédures en vigueur
  • vous assurez les contacts clients/fournisseurs/partenaires
  • vous gérez toutes les modifications et/ou écarts survenant au cours du chantier par rapport au cahier des charges
  • vous coordonnez les activités de mise en service avec toutes les parties concernées
 • en fonction de la taille du projet (offre ou chantier), vous pouvez être responsable de la réalisation d'une partie ou de la totalité des activités concernées

 


Project Manager - Airport Systems

Voor het beheer van onze systemen op de site van BruCargo (Brussels Airport, Zaventem) is EQUANS op zoek naar een Project Manager.  
Je voert de volgende taken uit:

 • je bent verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het project, van begin tot einde
 • je voert de analyse uit van het lastenboek, alsook alle contractuele documenten die deel uitmaken van de bestelling
 • je zorgt voor prijsaanvragen, vergelijkingen, bestellingen van materiaal en contracten van onderaannemers
 • je ontwikkelt de planningschema's voor de uitvoering van de werkzaamheden en volgt deze schema's o op
 • je bent aanwezig op werfvergaderingen en vergaderingen met klanten
 • je doet de financiële opvolging van het project
 • je volgt de coördinatie, de synthese en de uitvoering van de plannen en schema's op
 • je leidt een team van ontwerpers, monteurs en technici
 • je bouwt technische dossiers uit
 • je selecteert en neemt afmetingen van het materiaal
 • je werkt nauw samen met de klant en biedt de beste oplossingen voor zijn of haar problemen

 


Site Construction Coordinator - Offshore Wind

Het departement Offshore is op zoek naar een nieuwe collega in Hoboken! Ben jij onze toekomstige Site Construction Coordinator?In deze rol coördineer je het team dat belast is met de uitvoering van alle technische oplossingen.  
Ontdek deze unieke kans bij EQUANS en solliciteer nu! 

 • je controleert alle bouwactiviteiten in verband met de uitrusting van het onderstation, zodat de vereiste taken kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met de specificaties, de voorschriften en het budget
 • je zorgt ervoor dat het uitvoerend/managementteam altijd in veilige omstandigheden op de bouwplaats kan werken
 • je stelt de nodige rapporten van subcontracors op en communiceert hierover
 • je beschikt over de hoofdkabellijst en volgt deze ook op
 • je werkt nauw samen met de Construction Manager en de MC Coordinator om voortgang te boeken op de bouwplaats
 • je bepaalt de prioriteiten, in samenwerking met de Construction Manager

Junior Project Manager

Voor onze Telecom-afdeling te Houthalen – gespecialiseerd in projecten zoals “Fiber To The Home” & “5G” - zijn wij op zoek naar een gemotiveerde Junior Project Manager met een gezonde dosis ambitie. Je zal in eerste instantie ondergedompeld worden in de verschillende afdelingen van de site, dit om een volledig beeld te krijgen van de werking van de Telecom-afdeling. Nadien zal je verantwoordelijk zijn voor het goede financiële, technische en contractuele verloop van de engineering-projecten. Je zal je focussen op de structuur en strategische oriëntatie van de afdeling. Op termijn kan je structureel meedenken over welke richting de afdeling zal uitvaren. 
Je bent verantwoordelijk voor:

 • het goede verloop van de projecten, dit vooral op gebied van datanauwkeurigheid, efficiëntie, oplevertermijn, documentatie en budget
 • je bent er voor verantwoordelijk dat op het einde van de rit alles cijfermatig klopt
 • lastenboeken opmaken
 • objectieven stellen en deze nastreven op budgettair vlak
 • je beheert de contracten met je partners en zorgt dat deze steeds in orde zijn
 • de aansturing van teamleaders en partners
 • een vlot overleg met je collega engineering PM’s omtrent resource sharing. Naast jouw projecten staat het globale doel van het bedrijf voorop
 • het onderhouden van een goede relatie zowel intern als extern
 • het ontwikkelen van een authentieke leiderschapsstijl met aandacht voor het menselijke aspect

Project Manager Waterways

Voor de afdeling Water North (gelokaliseerd in Aartselaar) is EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions, op zoek naar een Project Manager
Wat houdt deze job precies in?
Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en coördinatie van projecten. Tot jouw takenpakket behoren onder meer:

 • de calculatie en offerteopmaak
 • het opstellen van procedures en technische specificaties
 • contacten en onderhandelingen met de klanten (overheden) tijdens de projectuitvoering
 • contacten met en opvolging van de leveranciers, onderaannemers en werfleiding
 • de technische detailuitwerking en opvolging van de projecten samen met het engineering office
 • je coördineert inbedrijfnames van onze installaties
 • beheer van planning, kwaliteit, veiligheid, uitgaven en inkomsten
 • je neemt de leiding over het project en coördineert alle betrokken partijen
 • je rapporteert aan de Section Manager en fungeert dagdagelijks als eindverantwoordelijke van jouw toegewezen projecten en tenders
 • Vlaanderen is jouw regio, met Aartselaar als uitvalsbasis

 


Project Site Coordinator Watertreatment

Om ons team verder te versterken, zijn wij op zoek naar een Project Site Coordinator Watertreatment.Als Project Site Coordinator ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en coördinatie van projecten in Vlaanderen. Jouw uitvalsbasis is Aartselaar. 
Tot jouw takenpakket behoren onder meer:

 • de calculatie en offerteopmaak
 • het opstellen van procedures en technische specificaties
 • contacten en onderhandelingen met de klanten (overheden) tijdens de projectuitvoering
 • contacten met en opvolging van de leveranciers, onderaannemers en werfleiding
 • de technische detailuitwerking en opvolging van de projecten samen met het Engineering Office
 • beheer van planning, kwaliteit, veiligheid, uitgaven en inkomsten
 • je neemt de leiding over inbedrijfnames en coördineert alle betrokken partijen
 • je rapporteert aan de Project Manager en fungeert dagdagelijks als zijn/haar rechterhand