Property Manager

EQUANS in Antwerpen zoekt een Property Manager. In deze job ben je verantwoordelijk voor een vastgoedportefeuille in de regio Vlaanderen. 
Ontdek jouw volgende professionele uitdaging en solliciteer nu!

 • het beheren van alle vastgoedactiva in jouw regio (Vlaanderen) met het oog op het optimaliseren van de kosten
 • de budgetbewaking van de portefeuille, nauwkeurige analyse en planning
 • het opstellen, coördineren en opvolgen van budgetten (CAPEX, OPEX)
 • opvolging van procedures en wetgeving over veiligheid, milieu en wettelijke keuringen, conformiteitsattesten, energieverbruiken
 • opvolging van de technische aspecten van het gebouw met ondersteuning van facility managent
 • directe acties bij technische tekortkomingen en problemen, doorgeven aan facility management
 • je gaat regelmatig ter plaatse om te zorgen dat de gebouwen optimaal beheerd worden

 Je rapporteert in directe lijn aan de Head of Real Estate (directeur vastgoed).


Contract Manager

EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België, zoekt naar verschillende Contract Managers. Je werkt in deze functie hoofdzakelijk vanuit één van de grootste vestigingen. Op basis van jouw woonplaats en profiel, kijken we samen naar de beste match.  
Ontdek deze professionele uitdaging bij EQUANS en solliciteer nu!
 Wat houdt dit concreet in?

 • als Contract Manager krijg je de opportuniteit om te werken op verschillende projecten; je interveneert tijdens de verschillende fasen van het project (offertefase, contractvorming, uitvoering, garantieperiode)
 • je krijgt een coördinerende rol en staat in voor de contractueel-juridische afspraken met verschillende externen
 • je deelt en ontvangt kennis via een nauwe samenwerking met de Project- en Risk Manager 
 • je geeft advies en volgt claims, schadedossiers, verzekeringsdossiers … op
 • je krijgt de verantwoordelijkheid over DBFM-contracten, aannemingscontracten en blijft op de hoogte van de verschillende dossiers

Contract & Risk Manager (International Projects)

De afdeling International Projects, onderdeel van de divisie Energy Transition & Integrated Solutions, gevestigd te Grimbergen (Brussel), is op zoek naar een ervaren Contract & Risk Manager om onze uitdagende doelstellingen te realiseren.'International Projects' is de betrouwbare partner voor de bouw van grote en complexe multitechnische installaties. We werken voor toonaangevende bedrijven in West-Europa en zijn actief in de petrochemische, farmaceutische en energiesector, alsook in tankopslag ... Wij bieden zowel modulaire als vaste installaties aan. Je werkt in onze kantoren te Grimbergen en op verplaatsing, indien nodig. 
Bekijk deze professionele uitdaging bij EQUANS en solliciteer nu!

 • als Contract Manager ben je betrokken bij alle contractuele briefings, problemen, risico's, processen en procedures met betrekking tot het aangaan van contracten. Je vertrouwt op en wisselt informatie uit met andere contract managers van EQUANS
 • dankzij je sterke communicatievaardigheden kan je nauwe werkrelaties ontwikkelen met de aanbestedings-, projectmanagement- en aankoopteams. Je onderhoudt een positieve zakelijke relatie met het contractmanagementteam van de klant door regelmatig met hen te communiceren en te coördineren en lost problemen samen met de klant op, zelfs vooraleer deze ontstaan
 • één van je belangrijkste verantwoordelijkheden is ervoor te zorgen dat de projectmanagementmedewerkers zich volledig bewust zijn van hun contractuele verplichtingen en de commerciële impact van hun acties. In het bijzonder hou je contractbriefings, geef je advies bij het beantwoorden van contractuele vragen en assisteer je proactief bij het oplossen van problemen. Je monitort, beheert en/of beperkt de contractuele risico's. Je adviseert over de contractuele gevolgen van de voorgestelde wijzigingen en zorgt ervoor dat eventuele contractuele wijzigingen als gevolg van verzoeken tot wijziging worden opgesteld en goedgekeurd door de klant
 • je bepaalt en handhaaft de contractuele nalevingsprocessen en -procedures, identificeert problemen met betrekking tot niet-naleving en ondersteunt de oplossing ervan. Je zorgt ervoor dat alle wettelijke documenten correct worden bijgehouden en bijgewerkt

Contract Manager Proximity Projects

EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België, zoekt voor de divisie Proximity Projects een Contract Manager Proximity Projects. Je werkt in deze functie hoofdzakelijk vanuit één van de grootste vestigingen (Brugge, Antwerpen of Brussel). Daarnaast werk je ook regelmatig samen met de andere sites van de divisie. 
Ontdek deze professionele uitdaging bij EQUANS en solliciteer nu!
 Wat verwachten we van jou:

 • als Contract Manager word je ingezet op projecten waar een zeker risico geïdentificeerd wordt; je interveneert tijdens de verschillende fasen van het project (offertefase, contractvorming, uitvoering, garantieperiode)
 • naast de grotere projecten is er een veelheid aan kleinere projecten die in sommige gevallen ook belangrijke risico’s bevatten. Je zal de department- en project managers helpen om zelf de risico’s te detecteren en dan, samen met jou, de verdere opvolging te verzekeren

 Voor de projecten die je opvolgt, zal je:

 • samen met de Division/Department Manager, Tendering Manager en Project Manager waken over de inschatting en het beheer van de contractuele risico’s
 • fungeren als coördinator wat betreft de contractueel-juridische afspraken met de verschillende externe partijen:
  • leveranciers/onderaannemers
  • studiebureaus
  • publieke en private partners
  • architectenbureaus
 • nauw samenwerken met de project managers. Hierbij geef je helder advies bij het opvolgen van de contractuele verplichtingen en bij het invoeren van contractuele veranderingen
 • een leidende rol opnemen bij claims, schadedossiers, verzekeringsdossiers, garanties met duidelijk advies omtrent de te volgen strategie
 • de Project Manager ondersteunen bij onderhandelingen met klanten in het kader van contractuele issues

 Verder zal je:

 • op de hoogte blijven van de contractueel-juridische evoluties op de markt en een kennisnetwerk binnen en buiten de organisatie opbouwen
 • accuraat advies leveren aan het management inzake de diverse contractvormen en evoluties ervan binnen de bouwsector
 • nauw samenwerken met de juridische dienst en de dienst Verzekeringen op de headquarters

 Je rapporteert aan de Division Manager.


Legal Counsel

Om zich aan te sluiten bij het juridisch team in Brussel, is EQUANS - de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België - op zoek naar een Jurist.   Elke dag werken we aan grote infrastructuurwerken en aan grote projecten van de toekomst waar EQUANS bij betrokken is. Of het nu gaat om het Oosterweelproject bijvoorbeeld, of om een ander project, als Jurist zie je het resultaat en de impact van je werk.  Concreet werk, maar ook autonomie en een goede work-life balance… What else? Ontdek het hieronder!  
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn

 • opvolging van complexe contracten en transacties
 • allerlei commerciële contracten onderhandelen en opstellen (bouwovereenkomsten, onderhoudscontracten, joint venture-overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, overeenkomsten voor de aankoop van aandelen…)
 • praktisch juridisch advies verstrekken bij de meest uiteenlopende juridische kwesties met betrekking tot alle activiteiten van EQUANS (handelsrecht, vennootschapsrecht, contractenrecht, recht inzake overheidsopdrachten, PPP…)
 • nationale en internationale geschillen opvolgen waarin EQUANS betrokken is
 • (publieke en private) aanbestedingsdocumenten analyseren en praktisch advies verstrekken

 


Subcontract Manager - International Projects

De afdeling International Projects, gevestigd te Grimbergen, is op zoek naar een ervaren Subcontract Manager om onze uitdagende doelstellingen te realiseren. Als Subcontract Manager ben je verantwoordelijk voor alle aankoopactiviteiten voor de onderaannemers voor grote en complexe projecten. Dit doe je in nauwe samenwerking met de Project Manager en de Project Purchaser.
Je treedt op als gesprekspartner vanaf de offertefase tot de voltooiing van een project. 
Ontdek deze unieke kans bij EQUANS en solliciteer nu!

 • je bent actief betrokken bij het bepalen van de aankoop- en uitvoeringsstrategie
 • je analyseert de markt en de ontwikkeling van samenwerkingsovereenkomsten voor je specifieke categorieën van onderaanneming
 • je onderhandelt met onderaannemers en houdt daarbij rekening met alle specifieke behoeften van de projecten
 • je geeft advies en werkt samen met het projectteam
 • je zorgt ervoor dat de verzoeken van de interne klant volgens de specifieke richtlijnen worden verwerkt
 • je controleert en bewaakt de contractuele voorwaarden en handelt dienovereenkomstig in geval van afwijkingen
 • je stelt verslagen op over de bereikte resultaten en de status van het aankoopproces
 • je anticipeert en komt tussen bij mogelijke tekortkomingen zoals vertraging, budgetoverschrijding, inefficiëntie ... in de prestaties van de onderaannemer

Contract Manager Buildings

EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België, zoekt een Contract Manager (Large Projects & DBFMO).Als Contract Manager word je ingezet op verschillende projecten tijdens verschillende (kritische) fasen van het project. Op basis van de geplande meetings en samenwerkingen ga je regelmatig naar de verschillende sites van de divisie (Lummen, Aartselaar, Nivelles, Wetteren). De locatie van je vaste uitvalbasis/bureau zal op één van deze sites zijn en is bespreekbaar – afhankelijk van je woonplaats. 
Wat houdt deze job precies in?

 • je hebt een degelijke expertise van diverse contractvormen in de bouwsector en levert hierover accuraat advies aan het management:
  • DBFM-contracten
  • aannemingscontracten
  • ….
 • samen met de Division/Department Manager, Tendering Manager en Project Manager waak je over de inschatting en het beheer van de contractuele risico’s. Je werkt daarenboven als een goed geolied team samen met de Contract & Risk Manager van de divisie
 • je fungeert als coördinator wat betreft de contractueel-juridische afspraken met de verschillende externe partijen:
  • leveranciers/onderaannemers
  • studiebureaus
  • publieke en private partners
  • architectenbureaus
 • je werkt hierbij nauw samen met de project managers en intervenieert als duo in de meer kritische dossiers. Hierbij geef je helder advies bij het opvolgen van de contractuele verplichtingen en bij het invoeren van contractuele veranderingen
 • je neemt een leidende rol op bij claims, schadedossiers, verzekeringsdossiers, garanties met duidelijk advies omtrent de te volgen strategie
 • je ondersteunt eveneens de Project Manager/Contract & Risk Manager bij onderhandelingen met klanten in het kader van contractuele issues
 • je blijft op de hoogte van contractueel-juridische evoluties op de markt en bouwt een kennisnetwerk uit binnen en buiten de organisatie. Je werkt daarenboven nauw samen met de juridische dienst op headquarters